Bijeenkomst Kerkenvisies Noord-Brabant

21 februari 2019 om 14:00

21 februari
14.00 uur – 16.30 uur
Abdijhof Mariënkroon
Abdijlaan 8
5253 VP Nieuwkuijk

Het Ministerie van OCW biedt gemeenten vanaf 2019 een financiële tegemoetkoming om een integrale kerkenvisie op te stellen. Doel van de kerkenvisies is om voor de gehele gemeente de situatie van het gebouwde religieus erfgoed in kaart te brengen, een dialoog op te starten en een visie op het behoud ervan te ontwikkelen. Monumentenhuis Brabant organiseert samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Provinciale Platform Vrijkomende Kerkgebouwen een provinciale informatiebijeenkomst over dit thema. Daar zal uitleg worden gegeven over het doel en de inhoud van de kerkenvisie en de bijbehorende financieringsregeling voor gemeenten.

Programma

– Opening met toelichting op de problematiek
Harrie Maas, directeur Monumentenhuis Brabant

– Gemeentelijke kerkenvisie: waarom, hoe en wat
Frank Strolenberg, projectleider RCE

– ‘Samen met de kerkgenootschappen….’
Bisschop Mgr. G. de Korte en dominee M. Luijk (PKN)

– Gemeentelijke kerkenvisie: Pilotproject Oss
Toegelicht door wethouder Van der Schoot en de Stuurgroep Religieus Erfgoed Oss

– De kerk als verbinder (identiteit – ruimtelijke kwaliteit – leefbaarheid)
Evert van Schoonhoven, voorzitter Kleine Kernen Brabant

– Kerkenvisie – Omgevingsvisie
Annélien van Kuilenburg, senior beleidsmedewerker Monumentenhuis Brabant

Tijdens de programmaonderdelen is er volop gelegenheid om vragen stellen en om met elkaar in discussie te treden. De bijeenkomst wordt afgesloten omstreeks 16.30 uur. U kunt zich aanmelden via:
info@monumentenhuisbrabant.nl

> Download het programma