Bijeenkomst Kerkenvisies Groningen, Friesland, Drenthe

18 april 2019 om 00:00

18 april 2019
Noordelijk Archeologisch Depot
Nieuweweg 76
9364 PE Nuis

Libau, Steunpunt Monumentenzorg Fryslân en Steunpunt Drenthe organiseren in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een voorlichtingsbijeenkomst over de kerkenvisies in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De bijeenkomst wordt gehouden in de provincie Groningen.

Tijdens de bijeenkomst van een dagdeel is er aandacht voor wat een kerkenvisie is. Praktijken, kennis- en ervaring met kerkenvisies wordt gedeeld en per provincie zal er aandacht gegeven worden aan specifieke thema’s, programma’s, regelingen of het kennisaanbod op het terrein van religieus erfgoed. Er is ook een interactief gedeelte waarin volop ruimte is om elkaar te ontmoeten, vraag & antwoord uit te wisselen en nieuwe kerkenvisies te initiëren.

De bijeenkomst is bedoeld voor partijen die aan de slag willen met een kerkenvisie: vertegenwoordigers van gemeenten, bestuurders van kerkgenootschappen en parochies, erfgoed- en burgerorganisaties.

Meer informatie volgt binnenkort op de websites van: Libau, Monumentenzorg Fryslân en Erfgoed Drenthe

Aanmelden kan alvast via: info@monumentenzorg.frl