Bijeenkomst Kerkenplatform

23 januari 2020 om 17:00

Door: Kerkenplatform
Donderdag 23 januari 2020
17.00-21.00 uur

Grote Kerk
Grote Markt 18
8011 LW Zwolle

Herindeling ruimte, historische kenmerken, uw kerk, duurzame materialen. Zomaar wat zaken waarover nagedacht moet worden bij een verbouwing, restauratie of nieuwbouw. Wie daarmee te maken krijgt, komt voor heel wat keuzes te staan. De bedrijven die vertegenwoordigd zijn in Kerkenplatform.nl hebben er ervaring mee. Bent u predikant, kerkrentmeester, koster of op andere wijze betrokken bij de kerk? Dan is dit dé gelegenheid voor u om over verschillende thema’s die betrekking hebben op het gebouw én de organisatie in gesprek te gaan met de leden van het Kerkenplatform.

Meer informatie