Bijeenkomst: Erfgoed als middel

3 juni 2021 om 15:00

Door: LKCAtelier
Donderdag 3 juni 2021
15.00-17.00 uur
Online

Behoud van erfgoed is geen doel op zich. Het draagt bij aan ons welbevinden. Door dat besef voorop te stellen, ontstaat een andere kijk op erfgoed en de betekenis voor de samenleving. Maar hoe hervindt erfgoed die maatschappelijke basis?

Michaëla Hanssen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zet de belangrijkste uitgangspunten van het Verdrag van Faro kort uiteen. Daarna neemt Frans Soeterbroek, auteur van het essay Erfgoed als middel, je mee langs de meest recente en aankomende ontwikkelingen in erfgoedparticipatie. Hierbij staan vijf thema’s centraal:

  • erfgoed en gezondheid;
  • erfgoed en de dagelijkse leefwereld;
  • erfgoed en burgerinitiatief;
  • erfgoed en kwetsbare groepen;
  • erfgoed en maatschappelijke veerkracht.

Meer informatie: LKCAtelier