Bijeenkomst De rol van objectiviteit, subjectiviteit en smaak bij restauratiebeslissingen

27 november 2019 om 09:30

Een Socratische dialoog: De rol van objectiviteit, subjectiviteit en smaak bij restauratiebeslissingen
Door: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Woensdag 27 november 2019
09.30 – 16.30 uur
RCE
Smallepad 5
3811 MG Amersfoort

Tijdens de bijeenkomst onderzoeken we aan de hand van case studies hoe objectief of subjectief wij eigenlijk zijn bij discussies en beslissingen over de restauratie van objecten van cultureel erfgoed en hoe wij daar mee omgaan.

Het belang van een gedegen onderbouwing van restauratiebeslissingen is groot omdat vaak vele verschillende partijen erbij betrokken zijn. Maar als die onderbouwing zo degelijk is, waarom blijven er dan nog steeds discussies open die er hard aan toe gaan en worden er beslissingen genomen die toch omstreden zijn? Spelen andere factoren daarbij een rol? Andere belangen en waarden, of … smaak?

Het onderzoeksgesprek wordt in de vorm van een Socratische dialoog gevoerd, een zogenaamd ‘vraag achter de vraag’-gesprek.

De bijeenkomst is bedoeld voor professionals die te maken hebben met het waarderen van cultureel erfgoed en beslissingen nemen over restauratie en conservering of dat zelf uitvoeren. Het kan gaan om allerlei cultureel erfgoed: gebouwen, museale objecten en collecties, archeologische vondsten, landschappen, stadsgezichten, herbestemde gebouwen, enz.

Ter voorbereiding op deze dag kunt u op het aanmeldformulier aangeven of u een case study uit eigen praktijk in wilt brengen.  Zo ja, dan neemt de organisatie contact met u op om uw voorbeeld als aanzet voor de bijeenkomst nader te verkennen en uit te werken.

Kosten voor deelname bedragen EUR 50,– (incl. lunch en borrel)

Meer informatie en aanmelden