Bijeenkomst: Behoud van historische interieurs

21 november 2023 om 13:00

Door: Erfgoedhuis Zuid-Holland
Dinsdag 21 november 2023
13.00 – 17.00 uur
Het Nutshuis
Riviervismarkt 5
Den Haag

Wist je dat bij rijksmonumenten automatisch ook het interieur beschermd is? En dat we van slechts een derde weten hoe het met het interieur gesteld is? Monumentale interieurs staan vaak onder grote druk van aantasting en zijn veel minder goed in beeld dan exterieurs. Bewustwording en kennis staan aan de basis van een betere bescherming.

Deelname is gratis maar er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Aanmelden via info@erfgoedhuis-zh.nl

Lees meer