Jaarlijkse evenementen

Maart | Kerkenbeurs

Facilitaire vakbeurs voor kerken, dé plek waar bedrijven en beheerders en bestuurders van kerken elkaar ontmoeten rond het onderhouden, verbouwen, inrichten en gebruiken van hun kerkgebouw. Het ene jaar is dat de landelijke editie in het midden van het land, het andere jaar zijn dat de regionale edities in Noord- en Zuid-Nederland.

Mei | Monumentenbeurs

De Monumentenbeurs richt zich specifiek op onderhoud, herbestemming, restauratie en verduurzaming van monumenten. Hier ontmoeten aanbieders van producten en diensten voor de gebouwd erfgoedsector op gepaste afstand professionals en eigenaren op zoek naar innovatieve producten, kennis en informatie. Kennispartners en exposanten verzorgen een breed scala aan vrij toegankelijke symposia, lezingen en debatten.

Mei | Open Kerkendag

In de Nederlandse kerken is zóveel kunst en erfgoed te zien, dat je zonder overdrijving van musea kunt spreken. Om daar iets van mee te krijgen, om dat te zien en te ervaren, moet je wel een keer naar binnen gaan.

Juli | Internationaal Orgelfestival Haarlem

Tweejaarlijks evenement. Het langst bestaande orgelfestival ter wereld.

September | Open Monumentendag

Tijdens Open Monumentendag worden duizenden monumenten in Nederland opengesteld voor het grote publiek, om zo de publieke belangstelling voor monumenten en het draagvlak voor monumentenzorg te vergroten.

September | Week van Duurzaam Erfgoed

De Week van het Duurzaam Erfgoed is het moment waarin we met erfgoed- en duurzaamheidsprofessionals in gesprek gaan over de duurzame toekomst van ons erfgoed.

November | Nationaal Monumentencongres

Het Monumentencongres is bedoeld voor alle partijen die actief zijn op het gebied van erfgoedzorg en de (her)ontwikkeling en herbestemming van historisch vastgoed in hun landschappelijke of stedelijke context. Iedere editie staat er een thema centraal dat urgent en relevant is voor de erfgoedsector.

 

Laatste check van deze pagina: 15 juli 2023