Hoe schrijf ik een opiniestuk?

Met een opiniestuk of ingezonden brief kunt u een bepaald belang onder de aandacht brengen van een breder publiek. U zet het dus in voor een lobbydoel. Tegelijkertijd draagt het bij aan meer bekendheid voor waar uw organisatie voor staat, dus aan uw public relations.

Net als bij persberichten is het aan de redactie van de krant of tijdschrift om te bepalen of, waar en hoe uw artikel wordt geplaatst.

Tips

Kijk eerst waar u de brief graag gepubliceerd zou zien en ga dan pas schrijven. De vorm, de stijl en de aanspreekvorm van uw artikel stemt u namelijk af op wat in het medium gebruikelijk is. Zijn het populaire blogs of gedegen analyses? Spreekt u het publiek aan met inhoudelijke argumenten of met passie?

Beperk het artikel tot één onderwerp. Dat is vaak lastiger dan het lijkt!

Beschrijf helder en concreet wat het vraagstuk is én wat u als een goede oplossing ziet. Wat zou er precies moeten gebeuren om het op te lossen? Wie zou dat moeten doen en hoe? En waarom is dat de aangewezen partij ervoor?

Maak duidelijk waarom het een belangrijk onderwerp is. Leg de relatie met een actueel vraagstuk.

Wijs op het algemene, gezamenlijke belang in plaats van op uw persoonlijke bezorgdheid. Wordt uw kerkgebouw regelmatig beklad met graffiti? Klaag dan niet over het schoonmaakwerk, maar wijs op de schade aan het monument en op het gebrek aan voorzieningen voor jongeren.

Benoem waarom u dit artikel schrijft. Wat is uw relatie met het vraagstuk?

Benoem uw perspectief en deskundigheid. Uw artikel wint aan kracht als u het vanuit uw functie schrijft in plaats van op persoonlijke titel. Beter nog: als uw standpunt wordt ondersteund door een groep organisaties of deskundigen.

 

Laatste check van deze pagina: 1 maart 2024