Het kerkgebouw: woordenlijst

Apsis: tegenwoordig: nisvormige ruimte aan het hoofdeinde van het kerkgebouw.

Altaar: tafel in een katholieke kerk voor de viering van de eucharistie.

Beuk (of: schip): de kerkruimte kan zijn opgedeeld door lange zuilenrijen. Zo ontstaat: een middenbeuk (of: middenschip, hoofdschip) en een of meer zijbeuken (of: zijschepen).

Biechtstoel: meubel of kleine ruimte, afgeschermd met deuren of een gordijn om de biecht af te nemen.

Consistorie (of: gerfkamer): ruimte in een protestantse kerk waar de kerkenraad vergadert.

Crypte: ondergrondse ruimte van een kerkgebouw, meestal bedoeld als grafkelder of als bewaarplaats van relikwieën.

Dakruiter: torentje op het nok van het dak, meestal met een klokkentoren.

Dooptuin: ruimte in een protestantse kerk rond de preekstoel, omsloten door een doophek.

Dwarsbeuk (of: dwarsschip, transept): een beuk die dwars op de lengterichting van het kerkgebouw staat. De plattegrond krijgt daardoor de vorm van een kruis.

Iconostase: in kerkgebouwen met een oosterse liturgie: een wand met iconen die de altaarruimte afschermt.

Katheder: (1) een platform met lezenaar; (2) de bisschopszetel in een kathedraal.

Koor (of: priesterkoor, sanctuarium, presbyterium): de ruimte waar zich het altaar bevindt. Soms afgescheiden door een koorhek (of: doksaal). Meestal is het kerkgebouw met het koor naar het oosten gericht.

Kooromgang (of: deambulatorium): overdekte wandelgang rondom het koor, in het verlengde van de zijbeuken.

Kruising (of: viering): het deel van een kruiskerk waar de middenbeuk en de dwarsbeuk elkaar kruisen

Librije: bibliotheek die bij een kerk hoort, meestal op de verdieping van een zijkapel.

Lichtschip: middenbeuk van een kerkgebouw met verschillende beuken, met eigen vensters.

Narthex (of: atrium, paradijs): het voorportaal van het kerkgebouw.

Preekstoel (of: kansel): verhoogde plaats van waaraf de geestelijke spreekt. Een ambo is een kleine, stenen preekstoel.

Sacristie: ruimte in een katholieke kerk waar de liturgische gewaden en voorwerpen worden bewaard.

 

Laatste check van deze pagina: 22 november 2022