Herbestemming

Herbestemming: Het kerkgebouw heeft geen religieuze functie meer, maar heeft een andere functie gekregen. Bijv: bibliotheek, horeca, woonhuis. Ook: transformatie.

Veel kerkgebouwen verliezen in de loop van de tijd hun oorspronkelijke functie. Het valt niet altijd mee een nieuwe bestemming te vinden voor deze gebouwen.

Vuistregels bij het zoeken naar een nieuwe bestemming:

  • Stel een gevarieerd team samen met deskundigen uit diverse disciplines
  • Schakel de juiste deskundigen in, met affiniteit voor de zaak
  • Investeer in onderzoek, zoals een bouwhistorisch onderzoek en een haalbaarheidsanalyse
  • Overleg van meet af aan met alle belanghebbenden en betrokkenen, zowel voor het draagvlak als voor extern advies
  • Neem de tijd en wees creatief; schenk aandacht aan een goede overgangsperiode

In het Stappenplan Herbestemming uit de VMBK-Module Nieuw Gebruik vindt u alle aandachtspunten op een rijtje.

Hulp en advies

Gemeente

Eerste aanspreekpunt is uw gemeente.

Commissie Herbestemming Monumenten

Heeft u hulp nodig in een vastgelopen herbestemmingsproject? Bijvoorbeeld vanwege bouwkundige problemen, trage vergunning trajecten of tegenstrijdige regelgeving. Stuur dan een e-mail naar de Commissie herbestemming monumenten:commissieherbestemming@minocw.nl. Deze commissie adviseert vastgelopen herbestemmingsprojecten vanuit haar inhoudelijke en bestuurlijke expertise en ervaring. Het gaat hierbij om rijks-, provinciale en gemeentelijke monumenten.

Tips en inspiratie

 

Laatste check van deze pagina: 15 januari 2022