Diversiteit en inclusie

Wat betekent…

Diversiteit: de verscheidenheid aan (groepen) mensen. Bijv w.b. nationaliteit, sekse, religie, fysieke/mentale beperkingen

Discriminatie: onderscheid maken tussen (groepen) mensen op grond van criteria die voor de situatie niet relevant zijn, waardoor mensen ten onrechte worden achtergesteld, of juist worden voorgetrokken (positieve discriminatie).

Inclusie: bewuste en onbewuste discriminatie in en door de organisatie tegengaan. Het betreft alle aspecten van de organisatie: personeelsbestand, dienstverlening, communicatie-uitingen, etc

Meer lezen

Tips per thema

Het kerkgebouw

Sanitaire voorzieningen

Horeca

Omgeving en bereikbaarheid

Medewerkers en organisatie

Communicatie

Evenementen

Laatste check van deze pagina: 15 oktober 2022