Diversiteit en inclusie

Wat betekent…?

Diversiteit: de verscheidenheid aan (groepen) mensen. Bijv w.b. nationaliteit, sekse, religie, fysieke gesteldheid.

Discriminatie: onderscheid maken tussen (groepen) mensen op grond van criteria die voor de situatie niet relevant zijn, waardoor mensen ten onrechte worden achtergesteld; of, bij positieve discriminatie, juist worden voorgetrokken.

Inclusie: tegengaan van bewuste en onbewuste discriminatie in en door de organisatie. Het betreft alle aspecten van de organisatie: personeelsbestand, dienstverlening, communicatie-uitingen, etc

Tips per thema

Het kerkgebouw

Sanitaire voorzieningen

Horeca

Omgeving en bereikbaarheid

Medewerkers en organisatie

Communicatie

Evenementen

Meer weten

Laatste check van deze pagina: 15 juli 2023