Checklist | Is mijn website in orde?

Vuistregels

 • Sluit de inhoud en de vormgeving aan op uw communicatiedoel en doelgroepen?
 • Is uw website publieksvriendelijk?

Is de basisinformatie in orde?

Is op de website snel en makkelijk te vinden – voor zover van toepassing:

 • de volledige naam van uw organisatie
 • een heldere, beknopte beschrijving van uw organisatie
 • uw logo
 • contactgegevens: post- en bezoekadres, inclusief postcodes, e-mailadres, telefoonnummer
 • openingstijden
 • bereikbaarheid en parkeergelegenheid
 • inschrijfnummer Kamer van Koophandel
 • ANBI-status
 • colofon
 • credits van de afbeeldingen (bij de afbeeldingen zelf)
 • auteursrechten bij muziek, publicaties etc
 • links naar uw actieve sociale media
 • knop of formulier voor inschrijven voor uw (digitale) nieuwsbrief
 • privacyreglement (wettelijk verplicht)
 • cookie-melding (wettelijk verplicht)

Is de vormgeving in orde?

 • Sluit de vormgeving aan op uw huisstijl en profilering?
 • Kan het lettertype door elke browser worden gelezen?
 • Is de opmaak overal hetzelfde? Denk aan: de grootte van de kopjes, de onderschriften, verwijzingen naar externe websites etc
 • Zijn teksten qua lettergrootte en kleur prettig leesbaar?
 • Ziet uw website er op andere apparaten ook goed uit? Let bijvoorbeeld op het overlopen van teksten, het menu, de ruimte tussen blokken

Is het menu in orde?

 • Is de inhoudsopgave duidelijk en logisch?
 • Zijn de titels van de pagina’s duidelijk?
 • Komt de inhoudsopgave overeen met die van andere websites, zodat uw publiek makkelijk de weg vindt?
 • Is er een zoekfunctie?
 • Kan uw publiek informatie snel vinden – zonder vaak door te moeten klikken?

Is de content in orde?

 • Is alle relevante informatie up-to-date?
 • Werken alle linkjes nog?
 • Is elke pagina op zichzelf goed te begrijpen?
 • Staat informatie die bij elkaar hoort, ook echt bij elkaar en niet verdeeld over verschillende pagina’s?
 • Zijn teksten waar mogelijk kort en bondig?
 • Waar veel tekst nodig is: is dit overzichtelijk en prettig leesbaar? Bijvoorbeeld door alinea’s en tussenkopjes
 • Neemt u teksten over uit andere bronnen: zijn de auteursrechten gecheckt?
 • Is beeldmateriaal voorzien van de juiste credits?
 • Voldoet de website aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

Is de website technisch in orde?

 • Openen links naar andere websites in een apart tabblad? Anders bent u uw publiek kwijt.
 • Zoek op internet naar uw organisatie. Hoe verschijnt uw website in de lijst met zoekresultaten? U kunt die tekst meestal aanpassen via het cms van uw website. Met ‘search engine optimalisation (seo)’ kunt u de zoekscores verbeteren.
 • Zijn afbeeldingen gecomprimeerd voordat u ze heeft geüpload naar de mediabibliotheek? Als u veel zware afbeeldingen op uw website plaatst, zal de website trager werken. Filmpjes kunt u op YouTube plaatsen en daarna ‘embedden’: insluiten in uw eigen website.
 • Biedt u downloads aan: laat de downloads openen in een nieuw tabblad, zodat uw publiek het eerst kan inzien.
 • Kan uw publiek reacties achterlaten op uw website? Schakel die functie alleen in als u kunt garanderen dat u alle reacties snel en passend kan verwerken.
 • Is uw website veilig? Onveilige websites worden door virusscanners geblokkeerd.
 • Heeft u een onderhoudscontract afgesloten?

 

Laatste check van deze pagina: 1 maart 2024