Ode aan koper in kerken

Glanzend geelkoper vormt een belangrijk onderdeel van het Nederlandse kerkinterieur. De kroonluchters bepalen het licht en daarmee de sfeer in een kerkgebouw. Koperen kandelaars, koorhekken, lezenaars, doopvonten en doopbogen vormen een uiterst waardevol onderdeel van onze kerkgebouwen. Het ambacht van geelgieten wordt echter nog slechts door weinigen uitgeoefend. Om aandacht te trekken voor deze eeuwenoude kunstvorm is het boek Koper in Kerken, geelgieters en hun werk in Nederlandse kerkgebouwen verschenen. Een uitgave van de Vereniging Beheerders Monumentale Kerkgebouwen en de Stichting tot Behoud van het Oud Hollands Gietersambacht.

De publicatie is een vervolg op De Kunst van het Geelgieten, dat in 2011 verscheen van de hand van Dorota Gazy en Jan Tolboom. Hun teksten zijn geactualiseerd en uitgebreid met onder andere bijdragen van Marco Blokhuis, erfgoedspecialist voor het protestantisme bij de afdeling Erfgoed in Kerken en Kloosters van Museum Catharijneconvent in Utrecht, over kerkelijk koperwerk in het algemeen en koperen doopbogen in het bijzonder. Het fraai vormgegeven boek is voorzien van duidelijke illustraties van de beschreven objecten en toont deze toegepast in diverse kerkinterieurs.

Koper in Kerken, geelgieters en hun werk in Nederlandse kerkgebouwen leert veel over het gietersambacht, de techniek, de modellen, de gietproducten, de opdrachtgevers en de aanpassingen aan de moderne tijd. Kroonluchters tonen alle fasen van energietoepassingen: van kaarsen via olie en gas naar elektriciteit, van gloeilamp tot led. Vele zijn in de loop van de tijd voor de nieuwste lichtbronnen geschikt gemaakt.

De Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland zet zich in voor een goed beheer en gebruik van kerkgebouwen in Nederland en komt op voor de collectieve en individuele belangen van haar leden.  Zij spant zich in om de samenleving bekend te maken met de vele gebruiksmogelijkheden van kerkgebouwen. De vereniging is niet gebonden, alle denominaties zijn welkom.

De Stichting tot Behoud van het Oud Hollands Gietersambacht heeft tot doel het in stand houden van het gietersambacht, in het bijzonder het gieten en restaureren van oud-Hollandse kroonluchters, maar ook van andere gietproducten zoals koperen lezenaars, kandelaars en bronzen klokken.

De uitgave is te bestellen bij het bureau van de VBMK, info@vbmk.nl. De prijs bedraagt € 12,50.