Vrijwilligersbeleid

Wat is vrijwilligerswerk

Voorwaarden vrijwilligerswerk van de rijksoverheid:

 • Het werk is in het algemeen belang of in een bepaald maatschappelijk belang
 • Het werk heeft geen winstoogmerk
 • Het werk kost de arbeidsmarkt geen banen en komt niet in de plaats van een betaalde baan

Uw visie op vrijwilligerswerk

Integreer aandacht voor vrijwilligers in de hele beleidscyclus van uw organisatie. Het zorgt ervoor dat uw vrijwilligers zich betrokken voelen bij uw organisatie en dat ze zich optimaal kunnen inzetten. Denk na over:

 • Hoe passen vrijwilligers bij uw missie en visie, bij uw handelsmerk?
 • Welke meerwaarde hebben vrijwilligers voor uw organisatie?
 • Wat wilt u met de inzet van vrijwilligers bereiken? Wat kunnen zij bijdragen aan uw organisatiedoelen?
 • Maak onderscheid tussen vrijwilligerswerk voor projecten (korte termijn) en voor de organisatie (lange termijn)
 • Welke plek hebben vrijwilligers in uw organisatie?
 • Hoe is de afbakening en verhouding tussen betaalde krachten, vrijwilligers en stagiairs?
 • Hoe is de verhouding tussen projectvrijwilligers en vaste vrijwilligers?
 • Zijn er (minimale) eisen die u aan uw vrijwilligers stelt? Bijv: doelgroep, beschikbaarheid, basiskennis
 • Hoe organiseert u de werving van vrijwilligers?
 • Hoe organiseert u de begeleiding van vrijwilligers, wie draagt zorg voor hen?
 • Is er een vrijwilligerscoördinator? Welke taken en verantwoordelijkheden heeft hij/zij?
 • Is er een (standaard) inwerkplan?
 • Waarom kan het voor vrijwilliger aantrekkelijk zijn zich in te zetten voor uw organisatie?
 • Wat kunt u vrijwilligers bieden aan: vergoeding, waardering, scholing?
 • Hoe organiseert u het beëindigen van de samenwerking?

Tips

 

Laatste check van deze pagina: 1 maart 2023