Veiligheid en erfgoed

Integraal Plan Veiligheidszorg

Veiligheidszorg is van belang voor elke kerkbeheerder. Allereerst voor de mensen die werken of samenkomen in uw kerk, maar ook voor de kerkgebouwen en hun inventarissen. Met een Integraal Plan Veiligheidszorg legt u alles rond veiligheidszorg vast. Elk kerkgebouw en elke situatie is verschillend. Voor een grote stadskerk met veel wisselende evenementen heeft u een uitgebreider IPV nodig dan voor een weinig bezochte dorpskerk. Sommige onderdelen van een IPV zullen dus voor u wel van toepassing zijn, andere niet. Een Calamiteitenkaart is echter voor élke kerkbeheerder essentieel.

Veiligheidszorg voor religieus erfgoed

Heeft u religieus erfgoed met een wettelijk beschermde status in uw bezit of beheer, dan bent u volgens de Omgevingswet (nu nog Erfgoedwet) verplicht om de monumentale waarde ervan veilig te stellen. U bent dus wettelijk verplicht tot onderhoud van uw roerend en onroerend monumentaal goed.

Mogelijk moet u om veiligheidsredenen iets aanpassen aan uw kerkgebouw: sprinklers, inbraakwerend hekwerk, een alarminstallatie. Ook zo krijgt u te maken met de Omgevingswet.

Toch getroffen door een calamiteit? Meld het bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De RCE houdt incidenten bij en helpt bij het herstellen van de schade.

Meer informatie

 

Laatste check van deze pagina: 1 juni 2021