Veiligheid en erfgoed

Kennisbank VBMK > Veiligheidszorg:

Veiligheid en erfgoed | Stappenplan IPV | Calamiteitenkaart | Bedrijfsnoodplan | Collectiehulpverleningsplan | Brand | Overige risico’s

 

Veiligheidszorg is van belang voor elke kerkbeheerder. Allereerst voor de mensen die werken of samenkomen in uw kerk, maar ook voor de kerkgebouwen en hun inventarissen. Met een Integraal Plan Veiligheidszorg legt u alles rond veiligheidszorg vast. Elk kerkgebouw en elke situatie is verschillend. Voor een grote stadskerk met veel wisselende evenementen heeft u een uitgebreider IPV nodig dan voor een weinig bezochte dorpskerk. Sommige onderdelen van een IPV zullen dus voor u wel van toepassing zijn, andere niet. Een Calamiteitenkaart is echter voor élke kerkbeheerder essentieel.

Wees u bewust van alle verschillende risico’s en zet veiligheidszorg blijvend op uw agenda!

Begrippenlijst

In deze Kennisbank hanteren we de volgende begrippen:

Integraal Plan Veiligheidszorg (IPV): alle informatie en documenten rond de veiligheidszorg waar u als kerkbeheerder mee te maken krijgt.

Controlelijsten: checklists waarmee u kunt inventariseren op welke risico’s u moet letten.

Preventieve maatregelen: maatregelen om schade te voorkomen.

Repressieve maatregelen: maatregelen om schade te beperken indien zich toch een calamiteit voordoet.

Calamiteitenkaart: poster waarop u aangeeft wat er moet gebeuren wanneer zich een calamiteit voordoet. U hangt de poster duidelijk zichtbaar op in uw kerk.

Bedrijfsnoodplan: onderdeel van uw IPV waarin u vastlegt hoe u zorgdraagt voor de veiligheid van uw medewerkers, vrijwilligers en kerkbezoekers. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: bedrijfshulpverlening (BHV), ontruimingsplan.

Collectiehulpverleningsplan (CHV): onderdeel van uw IPV waarin u vastlegt welke preventieve en repressieve maatregelen u neemt met betrekking tot de roerende goederen van bijzondere waarde of met een beschermde status.

Veiligheidszorg voor religieus erfgoed

Heeft u religieus erfgoed met een wettelijk beschermde status in uw bezit of beheer, dan bent u volgens de Omgevingswet (nu nog Erfgoedwet) verplicht om de monumentale waarde ervan veilig te stellen. U bent dus verplicht tot onderhoud van uw roerend en onroerend monumentaal goed.

Mogelijk moet u om veiligheidsredenen iets aanpassen aan uw kerkgebouw: sprinklers, inbraakwerend hekwerk, een alarminstallatie. Ook dan krijgt u te maken met de Omgevingswet. Kijk bij ‘Restauratie’ waar u zoal aan moet denken.

Ondanks voorzorgsmaatregelen kan uw erfgoed worden getroffen door een calamiteit. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed houdt dergelijke voorvallen bij en helpt bij het herstellen van de schade.

Meer informatie:

 

Laatste check van deze pagina: 20 september 2020