VBMK Handboek Behoud en Beheer

De VBMK zet zich al jaren in voor een goed gebruik en beheer van (monumentale) kerkgebouwen. We bevorderen het meervoudig gebruik van kerkgebouwen en de professionalisering van het kerkbeheer, ook bij dreigende sluiting of sloop. Daarvoor vervullen we een steunpuntfunctie. Multifunctioneel gebruik en professionaliteit vragen veel van kerkbeheerders. Er komen nieuwe taken bij. Maar welke taken zijn dat en hoe moeten ze worden aangepakt? In het VBMK Handboek Behoud en Beheer vind u alle praktische informatie, tips en tools.

Modules

 1. Religieus erfgoed
 2. Nieuw gebruik van kerkgebouwen
 3. Veiligheidszorg
 4. Exploitatie
 5. Vrijwilligers
 6. Communicatie en stakeholders

Meer modules zijn in voorbereiding.

Bestellen

Wilt u een gedrukt exemplaar? Bestel een of meer modules via info@vbmk.nl

 • Vermeld:
  • Uw naam, organisatie en postadres
  • Welke modules u bestelt, en of u de bijbehorende ordner wilt ontvangen (order voor zover de voorraad strekt)
  • Of uw organisatie lid of begunstiger is van de VBMK
 •  VBMK-lid of begunstiger? U betaalt voor de modules en/of order alleen de verzendkosten.
 • Geen lid of begunstiger? Dan betaalt u de verzendkosten plus:
  • 1 losse module: 2,50 euro
  • set modules: 7,50 euro
  • modules plus ordner: 10 euro
 • Verzendkosten:
  • alleen modules: 4,25 euro
  • met ordner: 7,25 euro

Kennisbank

Alle actuele links en downloads die in de modules te vinden zijn – en meer – vindt u terug in de Kennisbank op onze website.

Ordner VBMK Handboek Behoud en Beheer