Toegankelijkheid

Toegankelijkheid is een van de vijf programmalijnen van de Nationale Kerkenaanpak

Hoe kunnen we kerkgebouwen beter en breder toegankelijk maken voor het publiek?

 

Laatste check van deze pagina: 1 oktober 2021