Stappenplan opstellen beleid

Hoe maakt u een sterk beleidsplan? Dat is méér dan doelen stellen; een beleidsplan geeft richting aan uw hele organisatie.

  • Gebruik uw beleidsplannen ook echt. Laat ze niet in de la liggen, maar gebruik ze als leidraad bij uw besluiten
  • Werk cyclisch: stel uw beleid op, evalueer regelmatig en pas het aan voor de toekomst
  • Houd uw ‘missie’ centraal: toets bij alle activiteiten in hoeverre ze werkelijk bijdragen aan uw missie en visie
  • Houd rekening met de interne organisatie: ga bij alle (exploitatie)plannen na wat het vraagt aan interne organisatie, zoals administratief werk, communicatie, inkoop, vrijwilligers/personeel, ict, beveiliging. Focus niet te veel op de externe activiteiten die u wilt organiseren, maar houd rekening met al het reguliere, ondersteunende basiswerk van uw organisatie

Stap 1. Stel uw missie en visie op

In uw missie beschrijft u waarom uw organisatie bestaat. Wat drijft u, waar gaat het u om, wat is uw handelsmerk’, wat zijn uw kernwaarden, wat is uw unieke meerwaarde?

Stap 2. Werk het uit in een meerjarig strategisch plan

In het meerjarig strategisch beleidsplan werkt u de missie uit naar een concreet plan: waar streeft u precies naar? En hoe gaat u te werk om dit tot stand te brengen? U beschrijft zo specifiek mogelijk:

  • over welke (financiële) middelen, materialen, voorzieningen en menskracht beschikt u op dit moment?
  • in welke maatschappelijke context beweegt uw organisatie?
  • wat zijn kansen en risico’s voor uw organisatie?
  • wat wilt u bereiken, waar streeft u naar?
  • hoe wil u te werk gaan? En waarom kiest u voor die aanpak?
  • hoe past u die aanpak intern, binnen uw eigen organisatie toe?

Een hulpmiddel om na te denken over uw doelstellingen, is het SMART-principe: maak uw doelstellingen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Maar pin u er niet te veel op vast. Hoe sterker u zich richt op het behalen van heel specifieke, vooraf bedachte doelstellingen, hoe minder flexibel u bent. U heeft dan minder ruimte om in te springen op kansen die zich onverwachts voordoen en om mee te bewegen met veranderingen in de samenleving.

Vergeet ook de interne organisatie niet. Een strategisch beleidsplan gaat niet alleen over de externe activiteiten, maar ook over hoe u de missie intern toepast. Zet u zich in voor duurzaamheid? Dan kijkt u bijvoorbeeld ook naar uw eigen inkoopbeleid.

Een ander hulpmiddel bij het opstellen van een strategisch plan is de SWOT-analyse: u beschrijft de Strenghts, Weaknesses, Opportunities en Threats van uw organisatie.

Stap 3. Werk het strategisch plan uit in een jaarplan

Het strategisch plan mondt uit in een jaarplan: wat gaat u dit jaar precies doen en welke inzet is daarvoor nodig? En ook hier geldt: schenk ook aandacht aan de interne organisatie.

Stap 4. Maak een jaarverslag

Op enkele momenten in het jaar bekijkt u of u met het jaarplan nog op koers ligt en waar u de plannen moet bijsturen. Aan het einde van het jaar rapporteert u nauwkeurig wat de opbrengsten van uw activiteiten waren. Toets vooral in hoeverre ze hebben bijgedragen aan het strategisch plan en aan de missie.

Stap 5. Nieuwe plannen

Deze evaluatie neemt u mee bij het opstellen van het volgende jaarplan. Misschien constateert u ook dat het tijd wordt voor een nieuw meerjarig plan.

 

Laatste check van deze pagina: 1 augustus 2023