Stappenplan: Onderhoud en restauratie

Wie eigenaar of beheerder is van een monumentaal kerkgebouw, of van beschermd cultureel erfgoed, zal extra voorzichtig zijn met schoonmaak, onderhoud en restauratie. De Erfgoedwet stelt het ook verplicht.

  • Onderhoud = het instandhouden van de monumentale waarde
  • Restauratie = het herstellen van de monumentale waarde na schade

Stap 1 – Maak een overzicht

Hoe staat uw kerkgebouw ervoor? Wat heeft onderhoud nodig? En in welke staat is het culturele erfgoed dat zich in uw kerkgebouw bevindt? Zijn er delen van het kerkgebouw of van het interieur, of objecten die uw aandacht nodig hebben? Gegevens over uw kerkgebouw, de beschermde interieurs en objecten kunt u vinden in de officiële registers, in archieven, databases en soms bij plaatselijke historische verenigingen. Laat een expert meekijken om te zien in welke staat het kerkgebouw en de objecten zijn. Zorg ervoor dat ook uw medewerkers weten met welke materialen ze voorzichtig moeten omgaan.

Stap 2 – Stel een Collectiehulpverleningsplan op

Nu u toch een overzicht heeft, is het handig om meteen een Collectiehulpverleningsplan (CHV) op te stellen. Met een CHV legt u vast hoe u de schade aan uw beschermde erfgoed wilt voorkomen – en hoe u de gevolgen van schade kunt beperken. Een CHV is onderdeel van een Integraal Plan Veiligheidszorg.

Stap 3 – Regel de schoonmaak en het gewone onderhoud

Even de vloer dweilen, de dakgoot vegen, het koper poetsen, een standbeeld veilig wegzetten… Uw medewerkers of de gebruikers van uw kerkgebouw kunnen soms te snel zijn met goede bedoelingen. Want ook de gewone dagelijkse schoonmaakmiddelen, en zelfs water, kunnen bij verkeerd gebruik materialen ernstig aantasten.

Vraag een expert hoe u het erfgoed het beste kunt verzorgen, en ook wat er níét mee mag gebeuren. Deel deze tips met uw medewerkers, maak het bijvoorbeeld onderdeel van het inwerkplan. Informeer ook de mensen die uw kerkgebouw huren of gebruiken.

Vraag uw medewerkers om alert te zijn op mogelijke schade. Denk bijvoorbeeld aan vochtkringen of tekenen van houtworm in de ruimte waar het voorwerp wordt bewaard.

Stap 4 – Regel de restauratie

Of het nu om een grote of kleine restauratieklus gaat: u stelt altijd samen met expert een restauratieplan op. De gemeente is hiervoor uw eerste aanspreekpunt. Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kan u adviseren. U hoeft dus niet zelf uit te zoeken hoe u een restauratieklus moet aanpakken. De gemeente en de RCE kan u ook helpen aan adressen van betrouwbare bureau’s voor het uitvoeren van de restauratieklus. Met de informatie hieronder kunt u zich alvast wel oriënteren op wat er zoal bij restauratiewerk kan komen kijken.

Bouwhistorisch onderzoek

Een bouwhistoricus zal de bouwhistorische waarde van uw kerkgebouw in kaart brengen. Zo wordt duidelijk met welke onderdelen van het gebouw u extra voorzichtig zal moeten zijn.

Restauratiearchitecten

Als de experts in kaart hebben gebracht welke onderdelen van uw kerkgebouw moeten worden gerestaureerd, kan de restauratiearchitect aan de slag om het ontwerp ervoor te maken.

Omgevingsvergunning

Als u iets wilt laten aanpassen aan uw kerkgebouw, heeft u soms een vergunning nodig.

Melding Inspectie

Brengt u beschermde voorwerpen tijdens een restauratie (tijdelijk) elders onder, dan moet u dat melden bij de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.

Bouwwerkzaamheden

Bij bouwwerkzaamheden krijgt u te maken met bouwregelgeving. Maar sommige regels liggen voor monumenten anders.

Financiering

Een groot restauratieproject kost veel geld. Gelukkig staat u er ook wat financiering betreft niet alleen voor. Veel partijen vinden het belangrijk dat monumentale kerkgebouwen in stand blijven en staan klaar om bij te springen.

  • Financiering voor kerkbeheerders [link volgt]

Communicatie en stakeholders

Er zijn verschillende partijen die met uw restauratieproject te maken zullen krijgen: uw medewerkers, de huurders, bezoekers en gebruikers van uw kerkgebouw, de wijkbewoners, de gemeente… Bedenk dus bij alle stappen van het restauratietraject – óók de voorbereiding ervan – wat u met hen moet en wilt communiceren.

 

Laatste check van deze pagina: 1 november 2023