Stappenplan nieuw gebruik

Veel kerkbeheerders zoeken naar nieuwe manieren waarop het kerkgebouw kan worden gebruikt. Soms door noodzaak – bijvoorbeeld vanwege dreigende leegstand of verval – soms doordat nieuwe kansen zich aandienen. in feite gaat het om marktonderzoek in de brede zin van het woord: hoe kan uw kerkgebouw iets bieden waar vraag naar is?

Hoe pakt u de zoektocht naar een nieuwe toekomst aan? Ook als u slechts een kleine aanpassing van uw huidige situatie voor ogen hebt, is het goed om uw hele organisatie eens tegen het licht te houden om nieuwe inspiratie op te doen.

(1) Organiseer het onderzoek

Investeer voldoende tijd en aandacht in het onderzoek: het is dé basis voor het succes van het plan. Zelf doen of een bureau inschakelen? In welke mate betrekt u uw stakeholders bij het onderzoek? Wat gebeurt er met de resultaten?

(2) Breng uw situatie in kaart

Inventariseer uw interne en externe situatie. Intern: over welke middelen beschikt uw organisatie, wat is uw huidige situatie? Extern: in welke maatschappelijke context beweegt uw organisatie zich?

(3) Verken uw opties

Het verkennen van opties voor een nieuwe invulling van uw kerkgebouw is een creatief proces. Kijk breed. Duik niet meteen in praktische uitwerkingen en sluit niet bij voorbaat mogelijkheden uit. Denk eerst in grote lijnen. Werk eens enkele verschillende scenario’s uit om te zien waar het toe leidt. Overwegingen:

  • Welke bestemmingsvorm heeft uw voorkeur? Gedeeld gebruik, multifunctioneel gebruik, herbestemming..?
  • Welke functie heeft uw voorkeur? Religieus, maatschappelijk, commercieel…?
  • Welke andere aanbieders zijn er op de markt? Verken de branche
  • Wat zijn uw sterke en zwakke punten in vergelijking met de andere aanbieders? Maak een SWOT-analyse
  • Welke partij neemt het beheer op zich? Exploitatiestichting, de nieuwe eigenaar, een POM…

(4) Ontwerp uw plan

Tal van scenario’s zijn mogelijk. Misschien zoekt u slechts een kleine aanpassing op uw huidige situatie, misschien wilt u het roer geheel omgooien. De VBMK Kennisbank helpt u op weg.

 

Laatste check van deze pagina: 1 juni 2021