Stappenplan: maatschappelijk verantwoord ondernemen voor kerkbeheerders

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: voor élke organisatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) houdt in dat u in uw gehele bedrijfsvoering bewust rekening houdt met mens en milieu. Bijvoorbeeld door te letten op uw energieverbruik, op een goede werkplek voor uw medewerkers, en op uw inkoop. MVO is nadrukkelijk bedoeld voor álle soorten organisaties – van nationale overheden tot plaatselijke stichtingen. Elke organisatie, hoe groot of klein ook, maakt immers deel uit van de samenleving en heeft invloed op natuur en milieu. Met MVO houdt u daar bewust rekening mee.

Wat heeft u aan MVO?

 • U wilt ‘iets goeds doen’? MVO biedt u praktische handvatten
 • Een positief imago. Van kerkbeheerders wordt verwacht dat ze fatsoenlijk handelen; met MVO kunt u dat waarmaken
 • Vind meer klanten en publiek: er is een grote vraag naar duurzame producten en diensten
 • Aanhaken op actuele vraagstukken levert sneller publiciteit op
 • Vind nieuwe partners en inspirerende samenwerkingen
 • Er zijn allerlei fondsen en subsidies die uw MVO-ambities graag stimuleren
 • Sorteer alvast voor op wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld rond de energietransitie
 • Uw werknemers en vrijwilligers vinden bij u een plezierige werkomgeving

Aan de slag met MVO: 7 vuistregels

Met MVO kunt u alle kanten op; er is een enorme keus aan onderwerpen, acties, regelingen en advies. Hoe gaat u daarmee aan de slag? Het beste is om gewoon ergens te beginnen; met deze 7 vuistregels volgt de rest dan vanzelf:

(1) Ga uit van uw huidige bedrijfsvoering

Elke organisatie heeft een bedrijfsvoering; ook kleine organisaties voor kerkbeheer die bestaan uit enkele vrijwilligers. Denk aan de inkoop van schoonmaakmiddelen, de financiële administratie, of het verwarmen van het kerkgebouw. Het startpunt voor MVO is: hoe regelen we het nu – en hoe kunnen we het duurzamer doen?

(2) Zoek niet uit hoe u de wereld kunt verbeteren, maar hoe u nadelige gevolgen voor mens en milieu kunt vermijden

Het is onmogelijk om zeker te weten met welke actie u de wereld écht een stap vooruit helpt. Er is wél kennis over welke activiteiten nadelige gevolgen hebben voor mens, dier, milieu of economie. Probeer die te vermijden.

(3) Begin nabij

Neem acties waarvan u de gevolgen zelf kunt overzien. Wat kunt u in eigen kring doen? In uw directe omgeving?

(4) Maak keuzes in uw focus

Het motto van MVO is ‘people, planet, profit’: idealiter is er een perfecte balans tussen de belangen van uw eigen organisatie (‘profit), van uw medemens binnen en buiten uw organisatie (‘people’) en van natuur en milieu (‘planet’). Maar een perfecte balans is er zelden. Wat heeft úw prioriteit? Kies bewust en koppel het aan uw missie/visie. Aspecten om op te letten:

 • Gezondheid en welzijn van mensen
 • Milieu: vervuiling, energie
 • Eerlijke handel
 • Dieren
 • Planten, natuur en ecologie
 • Samenwerking, diversiteit en inclusie

(5) MVO is een leerproces

Er komen steeds nieuwe oplossingen en technieken bij. Sta open voor nieuwe inzichten en durf keuzes bij te stellen.

(6) Wees transparant

Met MVO neemt u uw verantwoordelijkheid voor de gevolgen die uw organisatie heeft op uw omgeving. Daar hoort bij dat u uw stakeholders helder kunt uitleggen welke keuzes u heeft gemaakt en waarom. Zo biedt u hen tegelijkertijd de kans om bij te dragen aan uw inzet.

(7) Zoek samenwerking

MVO hoeft u niet alleen te doen. Sterker, het is juist de bedoeling om samen te werken, liefst met partners uit andere sectoren. Daarnaast zijn er allerlei instellingen, kenniscentra en bureau’s om u te adviseren; maak er gebruik van.

Kom in actie

Werk samen

Met MVO kunnen verrassende samenwerkingen ontstaan, met onverwachte partners. Haak aan op bestaande programma’s en vind snel gelijkgestemde partners, kennis, advies, uitwisselingen en fondsen binnen het netwerk.

Het meest verbreide programma is de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Ook Nederland heeft ervoor getekend om de ‘duurzame ontwikkelingsdoelen’ voor 2030 te behalen en stimuleert daarom dat MVO-initiatieven hierop aansluiten.

Het Earth Charter is een internationaal manifest, opgesteld in consultaties met verschillende wereldreligies; het biedt vooral een moreel kompas voor MVO.

Meer weten

Termen en begrippen

Wat is ‘benchmarking’ en ‘ketenverantwoordelijkheid’ – en moet ik daar iets mee? In onze MVO-glossary leggen we het uit.

ISO 26000

Speciaal voor maatschappelijke organisaties die met MVO willen werken, is er de ISO 26000: een uitgebreide set van praktische richtlijnen, zowel voor grote als kleine organisaties.

Advies en inspiratie

 

 

Laatste check van deze pagina: 15 juli 2023