Stap 3: Verken uw opties

Veel kerkbeheerders en -eigenaren zoeken naar een nieuwe toekomst voor het kerkgebouw.
Stap 3 van het Stappenplan Nieuw Gebruik: verken uw opties

Nu u weet wat u allemaal in huis heeft, kunt u bedenken wat u daar allemaal mee zou kunnen doen. Dagdromen mag! Natuurlijk moeten uw ideeën straks praktisch haalbaar zijn, maar het vinden van nieuwe wegen is een creatief proces. Kijk breed. Duik niet meteen in uitwerkingen en sluit niet bij voorbaat mogelijkheden uit. Denk eerst in grote lijnen. Vergeet even uw budget: vaak brengen nieuwe plannen nieuw geld mee. Werk eens enkele verschillende scenario’s uit om te zien waar ze toe leiden.

Enkele vragen om over te mijmeren:

Welke bestemmingsvorm heeft uw voorkeur?

Gedeeld religieus gebruik

Uw wilt uw kerkgebouw de religieuze functie laten behouden. Misschien kunt u andere geloofsgemeenschappen vinden waarmee u het kerkgebouw kunt delen?

Nevenbestemming

U wilt uw kerkgebouw de religieuze functie laten behouden, maar u wilt dat verbreden met activiteiten die daarbij passen. Bijv: orgelconcerten, cursus icoonschilderen, meditatieochtenden…

Multifunctioneel gebruik

U vindt het beter dat het kerkgebouw een andere hoofdfunctie krijgt, maar wilt geloofsgemeenschappen toch graag kunnen ontvangen.

  • Nevenbestemming en multifunctioneel gebruik | VBMK Kennisbank

Herbestemming

U vindt het beter dat het kerkgebouw een maatschappelijke, culturele of commerciële bestemming krijgt. U denkt bijvoorbeeld aan een restaurant, bibliotheek, appartement, kantoor.

Tijdelijk gebruik

U weet het nog niet, of verwacht dat het nog een tijd zal duren voor het kerkgebouw een nieuwe bestemming heeft gevonden. Wat kunt u in de tussentijd doen?

Welke functie heeft uw voorkeur?

Houdt u vast aan uw huidige missie/visie of wilt u een hele nieuwe start maken?

Welke invulling heeft uw voorkeur: religieus, maatschappelijk, cultureel, commercieel – of een combinatie?

Wilt u kostendekkend werken of winst maken?

Wie wordt eigenaar/beheerder?

Wilt u kostendekkend of winstgevend werken, dan is er sprake van zakelijk beheer. Wie neemt de exploitatie op zich?

  • U regelt het zelf
  • U richt een stichting op, die een eigen mandaat krijgt naast het kerkbestuur
  • U draagt de exploitatie over aan een overkoepelende beheersorganisatie
  • U verkoopt het kerkgebouw aan een andere partij

Welke branche past bij uw wensen?

Welke branches passen bij uw wensen? Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden? Bijv: Is uw kerkgebouw geschikt voor horecavoorzieningen of grote evenementen? Hoe is de markt voor uitvaartondernemers? Hebben bibliotheken een toekomst?

In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is te zien hoeveel bedrijven in een bepaalde sector zijn opgericht en opgeheven.

Binnen de branche van uw voorkeur: wat zijn uw ‘concurrenten’ en hoe doen zij het?

SWOT-analyse: wat maakt u uniek en waar liggen uw kansen?

Voor een SWOT-analyse legt u de Inventarisatie uit stap 2 en de Branche-verkenning uit stap 3 naast elkaar. In vergelijking met andere aanbieders/concurrenten, wat zijn dan uw Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats?

Ga door naar stap 4: Ontwerp uw plan

Laatste check van deze pagina: 1 oktober 2021