Stap 3: Verken uw opties

Veel kerkbeheerders en -eigenaren zoeken naar een nieuwe toekomst voor het kerkgebouw.
Stappenplan Nieuw Gebruik > Stap 3: Verken uw opties

Het verkennen van opties voor een nieuwe invulling van uw kerkgebouw is een creatief proces. Kijk breed. Duik niet meteen in praktische uitwerkingen en sluit niet bij voorbaat mogelijkheden uit. Denk eerst in grote lijnen. Werk eens enkele verschillende scenario’s uit om te zien waar het toe leidt. Overwegingen:

Welke bestemmingsvorm heeft de voorkeur?

Gedeeld religieus gebruik

Het kerkgebouw blijft uitsluitend in religieus gebruik. Wel gaat u op zoek naar andere geloofsgemeenschappen waarmee u het kerkgebouw kunt delen. Ook: medegebruik, nevengebruik.

Nevenbestemming

De hoofdfunctie van het kerkgebouw blijft religieus, maar daarnaast vinden ook andere activiteiten plaats die erbij passen. Bijv: orgelconcerten, cursus icoonschilderen, meditatieochtenden.

Multifunctioneel gebruik

Het kerkgebouw krijgt een andere hoofdfunctie, maar religieus gebruik is nog steeds mogelijk. Ook: meervoudig gebruik

  • Nevenbestemming en multifunctioneel gebruik | VBMK Kennisbank

Herbestemming

Het kerkgebouw heeft geen religieuze functie meer, maar is in maatschappelijk, cultureel of commercieel gebruik. Bijv: restaurant, bibliotheek, appartement, kantoor. Ook: transformatie.

Tijdelijk gebruik

De periode dat het kerkgebouw leeg staat en nog geen nieuwe bestemming heeft gekregen. In de tussentijd kunnen er wel verschillende activiteiten worden gehouden. Ook: transitieperiode

Welke functie heeft uw voorkeur?

Houdt u vast aan uw huidige missie/visie of wilt u een hele nieuwe start maken?

Welke invulling heeft uw voorkeur: religieus, maatschappelijk, cultureel, commercieel – of een combinatie?

Wilt u kostendekkend werken of winst maken?

Verken uw branche

Welke branches passen bij uw wensen? Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden? Bijv: Is uw kerkgebouw geschikt voor horecavoorzieningen of grote evenementen? Hoe is de markt voor uitvaartondernemers? Hebben bibliotheken een toekomst?

In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is te zien hoeveel bedrijven in de sector zijn opgericht en opgeheven.

Binnen de branche van uw voorkeur: wat zijn uw ‘concurrenten’ en hoe doen zij het?

SWOT-analyse

Voor een SWOT-analyse legt u de Inventarisatie uit stap 2 en de branche-verkenning uit stap 3 naast elkaar. In vergelijking met andere aanbieders/concurrenten, wat zijn dan uw Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats?

Wie wordt eigenaar/beheerder?

Wilt u kostendekkend of winstgevend werken, dan is er sprake van zakelijk beheer. Wie neemt de exploitatie op zich?

  • U regelt het zelf
  • U richt een stichting op, die een eigen mandaat krijgt naast het kerkbestuur
  • U draagt de exploitatie over aan een overkoepelende beheersorganisatie
  • U verkoopt het kerkgebouw aan een andere partij

Ga naar stap 4: Ontwerp uw plan

Laatste check van deze pagina: 1 juni 2021