Stap 2: Breng uw situatie in kaart

Veel kerkbeheerders en -eigenaren zoeken naar een nieuwe toekomst voor het kerkgebouw.
Stap 2 van het Stappenplan Nieuw Gebruik: breng uw situatie in kaart

De inventarisatie bestaat uit twee delen:

 • Intern: wat is de huidige situatie van uw organisatie? Over welke middelen beschikt u?
 • Extern: wat is de maatschappelijke context waarin uw organisatie zich bevindt?

Intern

Inventariseer en beschrijf alle middelen waar u momenteel over kunt beschikken, en uw huidige situatie. Verbind er nog geen waardering of oordeel aan. Denk onder andere aan:

Kerkgebouw

 • Eigenaar
 • Monumentale status
 • Terrein en bijgebouwen
 • Nevenruimten: keuken, pantry, kantoor, garderobe, opslagruimte
 • Interieur; kerkbanken los/vast
 • Inboedel en roerend erfgoed
 • Staat van onderhoud; gedaan en voorzien onderhoud
 • Sanitaire voorzieningen
 • (Warm) water
 • Elektra, verwarming, riolering
 • Orgel
 • Akoestiek; audio/visuele installatie
 • Veiligheid (brand, diefstal, waterschade)
 • Toegankelijkheid en voorzieningen voor mensen met een fysieke beperking

Gebruik

 • Huurders en gebruikers
 • Welke activiteiten hebben plaatsgevonden anders dan religieuze vieringen. Bijv: concerten, exposities, rondleidingen, vergaderingen, recepties…

Communicatie en stakeholders

 • Gebruikte communicatiemiddelen
 • Tel en beschrijf uw huidige publiek: bezoekers evenementen, bezoekers website, ledenbestand, donateurs, volgers sociale media
 • Klanttevredenheidsonderzoeken
 • Stakeholder mapping
 • Contacten met (lokale) politici

Financien

 • Vaste lasten: verzekeringen, onderhoud, gas/elektra/water, internet, belastingen, personeel
 • Overige kosten: toeleveranciers, freelancers, lidmaatschappen
 • Inkomsten: verhuur, donaties, subsidies, abonnementen
 • Voorziene kosten voor onderhoud
 • Marktwaarde bij verkoop

Organisatie:

 • Organisatievorm en -omvang; rechtspersoon
 • Secretariaat, administratie
 • Bestuur, directie; betrokkenheid, capaciteit, professionaliteit, contacten
 • Medewerkers: betaald/onbetaald, vaste freelancers; professionaliteit
 • ICT; hardware; softwareprogramma’s; professionaliteit
 • Kantoorruimte en -voorzieningen
 • Beleidsplannen

Tips

Extern

Breng in kaart welke externe situaties en ontwikkelingen invloed (kunnen) hebben op uw organisatie. Denk aan:

 • Bestemmingsplannen
 • Karakterisering van de wijk, dorp/stad
 • Toeristische profilering
 • Toeristische trekpleisters; wandel/fietsroutes; horeca; musea
 • Bereikbaarheid openbaar vervoer; parkeergelegenheid
 • Afvalophaal
 • Plaatselijke evenementen (markt, festivals, kermis)
 • Beleidsplannen op lokaal, regionaal en nationaal niveau
 • Fondsen en subsidies
 • Betrokkenheid lokale/regionale politiek
 • Profilering en activiteiten van andere kerkgebouwen in de buurt

Ga door naar stap 3: Verken uw opties

Laatste check van deze pagina: 1 oktober 2021