Stap 1: Organiseer het marktonderzoek

Veel kerkbeheerders en -eigenaren zoeken naar een nieuwe toekomst voor het kerkgebouw.
Stappenplan Nieuw Gebruik > Stap 1: organiseer het marktonderzoek

Voor u met een onderzoek naar nieuwe gebruiksmogelijkheden voor uw kerkgebouw aan de slag gaat, is het goed om na te denken over het onderzoek zelf. Het is dé basis voor het succes van het hele plan. Besteed er dus voldoende tijd en aandacht aan. In deze fase bestaat geen quick fix.

Formuleer aanleiding en startvraag

Wat is de aanleiding om na te denken over nieuw gebruik van het kerkgebouw? Van wie is de vraag afkomstig? Is het noodzaak of wens? Bijv: het beheer wordt te duur; de kerkelijke gemeenschap trekt eruit; er is vraag naar uw kerkruimte; het bestuur wil vernieuwen.

Schakel deskundig advies in

Schakel zo snel mogelijk advies in. Eerste aanspreekpunten: uw gemeente en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Leg het proces vast

 • Wie coördineert het onderzoek?
 • Wie mag/moet meedenken? Wie beslist uiteindelijk?
 • Is er een deadline?
 • Hoe gaat u verder met de uitkomsten van het onderzoek?

Stel een budget vast

Welk budget heeft u voor het hele onderzoekstraject? Zijn er subsidies mogelijk?

Betrek uw stakeholders bij het onderzoek

Wie hebben belang bij een nieuwe toekomst voor uw kerkgebouw? Wie betrekt u bij het onderzoek? Op welke manier?

Bureau inschakelen?

U kunt een bureau inschakelen voor het hele onderzoekstraject of voor een deel ervan. Denk aan:

 • Ontwerp een checklist aan de hand van het Stappenplan Nieuw Gebruik om een specifieke opdracht te kunnen formuleren. Wat verwacht u precies? Wat kunt u zelf aanleveren?
 • Wie is opdrachtgever?
 • Wie is aanspreekpunt, met wie overleg?
 • Hoe gaat u verder met het rapport van het bureau?

Verzamel informatie

 • Maak onderscheid tussen inventariseren, analyseren en waarderen
 • Kwantificeer waar mogelijk. Niet: ‘veel bezoekers vinden…’, maar: hoeveel, welke, hoe onderzocht?
 • Gebruik zowel cijfers als meningen en visies
 • Vraag verschillende mensen binnen en buiten de organisatie voor een gemixt beeld
 • Gebruik goede informatiebronnen

Ga naar stap 2: Breng uw situatie in kaart

 

Laatste check van deze pagina: 1 juni 2021