Stap 1: Organiseer het marktonderzoek

Veel kerkbeheerders en -eigenaren zoeken naar een nieuwe toekomst voor het kerkgebouw.
Stap 1 uit het Stappenplan Nieuw Gebruik: organiseer het marktonderzoek

Voordat u met een onderzoek naar nieuwe gebruiksmogelijkheden voor uw kerkgebouw aan de slag gaat, is het goed om na te denken over het onderzoek zelf. Het is dé basis voor het succes van het hele plan. Besteed er dus voldoende tijd en aandacht aan. In deze fase bestaat geen quick fix.

Formuleer aanleiding en startvraag

Wat is de aanleiding om na te denken over nieuw gebruik van het kerkgebouw? Van wie is de vraag afkomstig? Is het noodzaak of wens? Bijv: het beheer wordt te duur; de kerkelijke gemeenschap trekt eruit; er is vraag naar uw kerkruimte; het bestuur wil vernieuwen….

Schakel deskundig advies in

Schakel zo snel mogelijk deskundig advies in. Eerste aanspreekpunten: uw gemeente en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Leg het proces vast

 • Wie coördineert het onderzoek?
 • Wie mag/moet meedenken? Wie beslist uiteindelijk?
 • Is er een deadline?
 • Hoe gaat u verder met de uitkomsten van het onderzoek?

Stel een budget vast

Welk budget heeft u voor het hele onderzoekstraject? Zijn er subsidies mogelijk?

Betrek uw stakeholders bij het onderzoek

Wie hebben belang bij een nieuwe toekomst voor uw kerkgebouw? Wie betrekt u bij het onderzoek? Op welke manier?

Bureau inschakelen?

U kunt een bureau inschakelen voor het hele onderzoekstraject of voor een deel ervan. Bedenk van tevoren:

 • Neem het hele Stappenplan Nieuw Gebruik door en ontwerp een checklist om uw specifieke opdracht te kunnen formuleren: Wat kunt u zelf doen? Welke informatie kunt u alvast verzamelen? Welke stappen laat u liever aan het bureau?
 • Wie is opdrachtgever?
 • Wie is aanspreekpunt in uw organisatie?
 • Hoe gaat u verder met het rapport van het bureau?

Verzamel informatie

 • Maak onderscheid tussen inventariseren (wat is er allemaal?), analyseren (hoe zit dat precies?) en waarderen (wat vinden we ervan?)
 • Kwantificeer waar mogelijk. Niet: ‘veel bezoekers vinden…’, maar: hoeveel bezoekers, welke bezoekers, hoe heb ik dat onderzocht?
 • Gebruik zowel cijfers als meningen en visies
 • Vraag verschillende mensen binnen en buiten de organisatie voor een gemixt beeld
 • Gebruik goede informatiebronnen

Ga door naar stap 2: Breng uw situatie in kaart

 

Laatste check van deze pagina: 1 oktober 2021