Religieus Erfgoed

Kennisbank VBMK > Religieus Erfgoed:

Erfgoedwet en OmgevingswetErfgoed en monumentenErfgoedbeleidNationale Kerkenaanpak | Onderhoud en restauratie | OnderhoudstipsVragen over erfgoed

 

Als trotse bezitter van een monumentaal kerkgebouw heeft u samen met anderen een belangrijke taak. Zorg dragen voor iets wat van onvervangbare en onmisbare waarde is voor het Nederlands cultuurbezit. Er zijn allerlei adviesinstanties en organisaties om u daarbij te helpen en subsidieregelingen waar u aanspraak op kunt maken. Anderzijds zijn er verplichtingen. Ook als u geen eigenaar bent, maar het erfgoed tijdelijk in beheer heeft, zult u in aanraking komen met wetten, regels en beleidsplannen. Zowel op nationaal, regionaal als op lokaal niveau. Het is dus zaak u hiervan goed op de hoogte te stellen. 

Download hier de module ‘Religieus Erfgoed’ uit het VBMK Handboek Behoud en Beheer

In deze module komt aan bod:

  • Geschiedenis van de monumentenzorg in vogelvlucht
  • Wat is religieus erfgoed?
  • De Erfgoedwet en de Omgevingsweg: wat moet u weten?
  • Met welke typen beschermd erfgoed kunt u als eigenaar of beheerder van een kerkgebouw te maken krijgen?
  • Wat houdt ‘de Nationale Kerkenaanpak’ in en wat zijn ‘Kerkenvisies’?
  • Welke organisaties en instanties zijn betrokken bij de zorg voor religieus erfgoed?
  • Wat zijn uw plichten op het gebied van onderhoud en restauratie, en waar kunt u terecht voor hulp en advies?
  • Case: hoe heeft de Utrechtse Domkerk de restauratie aangepakt?
  • Bijlage: het VBMK-stappenplan voor Toekomstbepaling Religieus Erfgoed

Alle links en documenten die in de module staan vermeld – en meer –  vindt u terug in deze VBMK-Kennisbank.