Organisaties en netwerken

Belangenorganisaties

Federatie Instandhouding Monumenten – FIM

  • Gezamenlijke belangenbehartiging van particuliere monumentenorganisaties
  • Thema’s o.a.: subsidieregelingen | vrijwilligers | restauratieregelingen | decentralisatie monumentenbeleid

Interkerkelijk Contact in Overheidszaken – CIO

  • Samenwerkingsverband van 29 christelijke en 2 joodse kerkgemeenschappen voor belangenbehartiging richting de overheid
  • Commissie Kerkgebouwen

Vereniging van Beheerders Monumentale Kerkgebouwen in Nederland – VBMK

  • Algemene vereniging voor eigenaren en beheerders van monumentale kerkgebouwen
  • Kennisbank

Kerkelijke organisaties

Koepelorganisaties voor kerkbeheer

POM = Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud

Monumentenorganisaties

Netwerken

Federatie Grote Monumentengemeenten

Interieurplatform

  • Kennisnetwerk voor iedereen die beroepsmatig betrokken is bij monumentale interieurs

Platform Funerair Erfgoed

  • Kennisnetwerk voor iedereen die beroepsmatig betrokken is bij funerair erfgoed

Platform Groen Erfgoed

  • Kennisnetwerk voor iedereen die beroepsmatig betrokken is bij groen erfgoed

Opleidingen en cursussen

Overheden

Laatste check van deze pagina: 1 oktober 2021