Symposium ‘Lief en leed door de eeuwen heen’

20 maart 2020 om 09:30

Door: Stichting Alde Fryske Tsjerken
Vrijdag 20 maart 2020
09.30 – 17.30 uur

Grote of Jacobijnerkerk
Bredeplaats 4
8911 EP Leeuwarden

Dit symposium staat geheel in het teken van monumentale kerken in Fryslân. Sprekers zijn onder meer historicus prof. dr. Hans Mol, verbonden aan de Fryske Akademy. Hij zal een lezing houden met als thema: Houten Eeuw van de Friese kerken. Prof. dr Sible de Blaauw, hoogleraar Vroegchristelijke kunst en architectuur aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, zal ook een rede houden op het symposium. Hij heeft als thema: Kerktorens in Fryslân. Andere sprekers zijn voorzitter drs. Jan Kersbergen en prof. dr Herman Pley, hoogleraar historische Nederlandse letterkunde.

Tijdens het symposium wordt het vernieuwde boek ‘Levende stenen’ officieel uitgereikt aan mr Sybrand van Haersma Buma, burgemeester van Leeuwarden. In dit boek, onder redactie van Hans Willems, staan verhalen over alle 52 kerken die in beheer zijn bij de Stichting.

Meer informatie