Interieurplatform: ‘Samen staan we sterker’

18 september 2020 om 13:00

Door: Interieurplatform
18 september 2020
13.00 – 18.00 uur
RCE
Smallepad 5
Amersfoort

Nederland kent vele stichtingen en verenigingen die zich inzetten voor monumentale interieurs of elementen daarvan. Allemaal hebben ze een grote meerwaarde voor het erfgoedveld. De ene keer door specifieke kennis te delen, een andere keer door bijvoorbeeld maatschappelijke aandacht te vragen. Graag brengen we het werk van deze partijen voor het voetlicht.

Een belangrijk doel van de middag is elkaar te leren kennen. Niet alle stichtingen en verenigingen weten van elkaars bestaan. Ook is het in ieders belang dat ze meer bekendheid bij de toehoorders krijgen. Deze en andere aspecten komen aan bod tijdens het plenaire deel van dit 16e Interieurplatform. Om zoveel mogelijk partijen een gezicht te geven, is erin aanvulling op het programma ook een ‘infomarkt’. Daar krijgen tevens andere interieur-gerelateerde stichtingen en verenigingen de gelegenheid zichzelf te presenteren.

Meer informatie