Nieuw gebruik van kerkgebouwen

Kennisbank VBMKNieuw gebruik van kerkgebouwen:

Begrippenlijst | Multifunctioneel gebruik | De exploitatiestichting | Een doelmatige organisatie | Vergunningen bij evenementen | Herbestemming

 

Veel kerkgebouwen worden bedreigd door ontkerkelijking, fusies van kerkgenootschappen en vergrijzing. Kerkbeheerders zoeken naar nieuwe wegen om hun gebouwen te gebruiken. Soms voor andere activiteiten naast de kerkelijke vieringen, zoals concerten en tentoonstellingen (‘multifunctioneel gebruik’); soms krijgt het kerkgebouw een geheel nieuwe functie, bijvoorbeeld als bibliotheek of café (‘herbestemming’). De exploitatie kan in handen zijn van een professionele organisatie, maar vaak spelen vrijwiligers een belangrijke rol in het beheer.

De verantwoordelijkheid van eigenaren en beheerders voor de zorg van het kerkgebouw en de inventaris is in deze tijd van veranderende omstandigheden geen sinecure. Het vereist nieuwe kennis en vaardigheden. Bouwen aan professionaliteit van alle betrokkenen is belangrijk.

Download hier de module ‘Nieuw Gebruik van Kerkgebouwen’ uit het Handboek VBMK Behoud en Beheer

In deze module komt aan bod:

  • Wat bedoelen we met ‘herbestemming’, ‘multifunctioneel gebruik’, ‘transitieperiode’?
  • Hoe regelt u het zakelijk beheer van uw kerkgebouw?
  • Hoe richt u een exploitatiestichting op? Met welke wet- en regelgeving krijgt u te maken?
  • Hoe stelt u een goed beleidsplan op en hoe richt u een doelmatige organisatie in?
  • Waar moet u aan denken als u een evenement organiseert?
  • Een stappenplan voor herbestemming
  • Voorbeelden van multifunctioneel gebruik en herbestemming
  • Bijlagen: model statuten beheersstichting; checklists en logboek voor verhuur van de kerk; modellen huur/verhuurovereenkomst;

Alle links en documenten die in de module staan vermeld – en meer –  vindt u terug in deze VBMK-Kennisbank.