Nieuw gebruik | Stap 3

Brainstorm over uw opties

Nu u weet wat u allemaal in huis heeft, kunt u bedenken wat u daar allemaal mee zou kunnen doen. Dagdromen mag! Natuurlijk moeten uw ideeën straks praktisch haalbaar zijn, maar het vinden van nieuwe wegen is een creatief proces. Kijk breed. Duik niet meteen in het maken van plannen en sluit niet bij voorbaat mogelijkheden uit. Denk eerst in grote lijnen. Vergeet even uw budget: soms brengen nieuwe plannen nieuw geld mee. Werk eens enkele verschillende scenario’s uit om te zien waar ze toe leiden. 

Brainstormvragen

Welke gebruiksfunctie heeft uw kerkgebouw idealiter? Welke voorbeelden van nieuw gebruik inspireren u? Welke opties heeft u liever niet?

  • Uitsluitend religieus. Kijk bij: gedeeld religieus gebruik
  • Hoofdzakelijk religieus, met passende activiteiten. Kijk bij: nevenbestemming
  • Hoofdzakelijk een maatschappelijke functie, maar religieus gebruik moet mogelijk blijven. Kijk bij: multifunctioneel gebruik
  • Een heel andere functie: maatschappelijk, cultureel, commercieel… Kijk bij: herbestemming
  • We weten het nog niet. Kijk bij: Tijdelijk gebruik

Wilt u uw huidige missie en visie als uitgangspunt houden, of wilt u een heel nieuwe start maken?

Is het voldoende om kostendekkend te werken, of wilt u winst maken?

Welke opties voor beheer en exploitatie hebben uw voorkeur?

  • u wilt het zelf regelen
  • er komt een stichting die een eigen mandaat krijgt naast het kerkbestuur
  • er komt een overkoepelende organisatie voor het beheer
  • u verkoopt het kerkgebouw aan een andere partij

Brancheverkenning

Als u uw kerkgebouw wilt openstellen voor maatschappelijke, culturele of commerciele activiteiten, kunt u alle kanten uit. Bij de Kamer van Koophandel kunt u zich laten inspireren. Ook vindt u hier alle informatie om te kunnen inschatten of uw wensen haalbaar zijn. Met welke regelgeving krijgt u te maken? En hoeveel concurrenten zitten er in de buurt?

SWOT-analyse

Wat maakt uw kerkgebouw en uw organisatie uniek? Waar liggen uw kansen? Met een SWOT-analyse zet u op een rijtje: uw Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats.

Laatste check van deze pagina: 10 januari 2024