Nieuw gebruik | Stap 2

Breng uw huidige situatie in kaart

U bent op zoek naar een nieuwe functie voor uw kerkgebouw. In stap 1 heeft u de startvraag geformuleerd. Ook heeft u een oriënterend gesprek gehad met de erfgoeddeskundige van uw gemeente. Met stap 2 brengt u uw huidige situatie zo breed mogelijk in kaart. Zo heeft u een stevige basis voor stap 3, het maken van plannen. U en uw adviseur kunnen  dan snel overzien waar goede kansen liggen voor nieuw gebruik, of op welke knelpunten een mooi idee zal stuiten.

Hoe pak ik het aan?

Gebruik de checklists hieronder om te inventariseren:

 • Over welke middelen beschikt u op dit moment?
 • Hoe ziet de maatschappelijke context er op dit moment uit?

Tips

 • Kijk met een open blik, zonder oordelen of verwachtingen. Noteer bijvoorbeeld: “In de afgelopen vijf jaar is het kerkbezoek gehalveerd”, maar niet: “Over drie jaar zal er geen kerkbezoek meer zijn”. Wie weet wat de toekomst brengt!
 • Wees zo precies mogelijk. Zeg niet: “Veel bezoekers vinden…”, maar geef aan om welke bezoekers het gaat, hoeveel bezoekers dat vinden, en hoe u hun mening te weten bent gekomen.
 • Gebruik goede informatiebronnen en zoek naar onderbouwingen. Merkt u dat omwonenden klagen over toegenomen criminaliteit rond het kerkgebouw, check dan de cijfers bij de politie.
 • Vraag verschillende mensen binnen en buiten de organisatie voor een gemixt beeld.

Checklist: Over welke middelen kunt u momenteel beschikken?

Kerkgebouw

 • Wie is eigenaar? Beheerder?
 • Welke denominatie?
 • Welke onderdelen van het kerkgebouw en de omgeving hebben een monumentale status? Op basis waarvan?
 • Aan welke heilige is het kerkgebouw gewijd?
 • Speelde het kerkgebouw een rol in historische gebeurtenissen?
 • Is er iets bijzonders te vertellen rond de architect, bouwmeester, glazenier, orgelbouwer…?
 • Hoe groot is het terrein? Wat is daarop te vinden? Welke bijgebouwen horen erbij?
 • Welke nevenruimten zijn er? Bijv: keuken, pantry, kantoor, garderobe, opslagruimte
 • Hoe is het interieur? Staan de kerkbanken los of vast?
 • Wat behoort tot de inboedel? Is er roerend erfgoed in huis?
 • Wat is de staat van het onderhoud? Welk onderhoud is al gedaan, wat staat gepland?
 • Welke sanitaire voorzieningen zijn er?
 • Hoe zit het met elektra, verwarming, riolering, de watervoorziening?
 • Is er een kerkorgel?
 • Hoe is de akoestiek? Is er een audio/visuele installatie?
 • Hoe is de veiligheid geregeld? Bijv: brandblussers, nooduitgangen, camera’s
 • Hoe toegankelijk is het gebouw en de voorzieningen voor mensen met een fysieke beperking?

Organisatie

 • Welke vorm heeft uw organisatie?
 • Welke afdelingen zijn er: secretariaat, administratie, personeelszaken, veiligheid, evenementen, marketing en communicatie…
 • Hoe is het bestuur georganiseerd? Is er een directie?
 • Hoeveel medewerkers zijn er: betaald/onbetaald, vaste freelancers?
 • Hoe zit het met de interne betrokkenheid, capaciteit, professionaliteit?
 • Is er kantoorruimte? Hoe zijn de kantoorvoorzieningen?
 • Wat zijn de huidige beleidsplannen?

Gebruikers

 • Welke huurders en vaste gebruikers zijn er?
 • Hoe vaak wordt de kerk gebruikt voor religieuze vieringen? Door welke groepen?
 • Worden er incidenteel ook andere activiteiten gehouden? Bijv: concerten, exposities, rondleidingen, vergaderingen, recepties…

Communicatie

 • Welke communicatiemiddelen gebruikt u?
 • Hoe ziet uw huidige publiek eruit: de bezoeker van evenementen, bezoekers website, ledenbestand, donateurs, volgers van sociale media-platfoms, …
 • Wat zijn de resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken?

Stakeholders

 • Wie zijn uw stakeholders?

Financiën

 • Welke vaste lasten heeft u: verzekeringen, onderhoud, gas/elektra/water, internet, belastingen, personeel…
 • Wat zijn de overige kosten: toeleveranciers, freelancers, lidmaatschappen…
 • Welke bronnen van inkomsten heeft u: verhuur, donaties, subsidies, abonnementen, horeca…
 • Welke kosten voor onderhoud en restauratie staan op uw lijst?
 • Wat is de marktwaarde van uw kerkgebouw bij verkoop?

Checklist: Hoe ziet uw maatschappelijke context eruit?

Breng in kaart welke externe situaties en ontwikkelingen invloed (kunnen) hebben op uw kerkgebouw en uw organisatie. Denk aan:

 • Wat zegt het bestemmingsplan voor uw wijk?
 • Hoe kunt u uw wijk, dorp/stad, regio karakteriseren?
 • Wat zijn de toeristische trekpleisters in de omgeving? Zijn er wandel- of fietsroutes die langs het kerkgebouw voeren?
 • Welke terugkerende evenementen worden plaatselijk georganiseerd: markt, kermis, festivals…
 • Is er horeca in de buurt?
 • Hoe goed is het kerkgebouw bereikbaar met het openbaar vervoer?
 • Welke parkeergelegenheid is er?
 • Hoe is de ophaal van vuilnis geregeld?
 • Welke beleidsplannen op lokaal, regionaal en nationaal niveau raken uw kerkgebouw?
 • Hoe sterk is de lokale/regionale politiek betrokken bij uw kerkgebouw of organisatie?
 • Wat is de profilering van andere kerkgebouwen in de buurt? Welke activiteiten organiseren zij?
 • Met welke stakeholders heeft u te maken?

Kijk ook bij:

Laatste check van deze pagina: 10 november 2023