Nieuw gebruik | Stap 2: Breng uw huidige situatie in kaart

U bent op zoek naar een nieuwe functie voor uw kerkgebouw. In stap 1 heeft u de startvraag geformuleerd. Ook heeft u een oriënterend gesprek gehad met de erfgoeddeskundige van uw gemeente.

Met stap 2 brengt u uw huidige situatie zo breed mogelijk in kaart. Over welke middelen beschikt u allemaal? En in welke maatschappelijke context bevindt u zich? Het doel is om bij de stap 3 sneller te kunnen zien waar mooie aanknopingspunten liggen voor een nieuwe functie, of op welke knelpunten u zult stuiten.

Hoe verzamel ik bruikbare informatie?

Het is verleidelijk om bij de inventarisatie meteen met analyses, oordelen en verwachtingen te komen. Maar in dit stadium gaat het om inventariseren; u verbindt er nog geen conclusies aan. Ook gaat het om uw huidige situatie. U kunt bijvoorbeeld wel signaleren dat het kerkbezoek in de afgelopen vijf jaar is gehalveerd, maar u spreekt geen verwachting uit over de toekomst. Immers: wie wat wat een nieuwe koers allemaal met zich meebrengt!

Probeer zo precies mogelijk te zijn. Zeg niet: ‘Veel bezoekers vinden…’, maar noteer om welke bezoekers het gaat, hoeveel bezoekers dit vinden, en hoe u hun mening te weten bent gekomen.

Gebruik goede informatiebronnen en zoek naar onderbouwingen. ‘Omwonenden klagen over toegenomen criminaliteit rond het kerkgebouw’: wat zeggen de politiecijfers?

Vraag verschillende mensen binnen en buiten de organisatie voor een gemixt beeld.

Checklist: Over welke middelen kunt u momenteel beschikken?

Kerkgebouw

 • Wie is eigenaar? Beheerder?
 • Welke denominatie?
 • Welke onderdelen van het kerkgebouw en de omgeving hebben een monumentale status? Op basis waarvan?
 • Aan welke heilige is het kerkgebouw gewijd?
 • Speelde het kerkgebouw een rol in historische gebeurtenissen?
 • Is er iets bijzonders te vertellen rond de architect, bouwmeester, glazenier, orgelbouwer…?
 • Hoe groot is het terrein? Wat is daarop te vinden? Welke bijgebouwen horen erbij?
 • Welke nevenruimten zijn er? Bijv: keuken, pantry, kantoor, garderobe, opslagruimte
 • Hoe is het interieur? Staan de kerkbanken los of vast?
 • Wat behoort tot de inboedel? Is er roerend erfgoed in huis?
 • Wat is de staat van het onderhoud? Welk onderhoud is al gedaan, wat staat gepland?
 • Welke sanitaire voorzieningen zijn er?
 • Hoe zit het met elektra, verwarming, riolering, de watervoorziening?
 • Is er een kerkorgel?
 • Hoe is de akoestiek? Is er een audio/visuele installatie?
 • Hoe is de veiligheid geregeld? Bijv: brandblussers, nooduitgangen, camera’s
 • Hoe toegankelijk is het gebouw en de voorzieningen voor mensen met een fysieke beperking?

Organisatie

 • Welke vorm heeft uw organisatie?
 • Welke afdelingen zijn er: secretariaat, administratie, personeelszaken, veiligheid, evenementen, marketing en communicatie…
 • Hoe is het bestuur georganiseerd? Is er een directie?
 • Hoeveel medewerkers zijn er: betaald/onbetaald, vaste freelancers?
 • Hoe zit het met de interne betrokkenheid, capaciteit, professionaliteit?
 • Is er kantoorruimte? Hoe zijn de kantoorvoorzieningen?
 • Wat zijn de huidige beleidsplannen?

Gebruikers

 • Welke huurders en vaste gebruikers zijn er?
 • Hoe vaak wordt de kerk gebruikt voor religieuze vieringen? Door welke groepen?
 • Worden er incidenteel ook andere activiteiten gehouden? Bijv: concerten, exposities, rondleidingen, vergaderingen, recepties…

Communicatie

 • Welke communicatiemiddelen gebruikt u?
 • Hoe ziet uw huidige publiek eruit: de bezoeker van evenementen, bezoekers website, ledenbestand, donateurs, volgers van sociale media-platfoms, …
 • Wat zijn de resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken?

Stakeholders

 • Wie zijn uw stakeholders?

Financiën

 • Welke vaste lasten heeft u: verzekeringen, onderhoud, gas/elektra/water, internet, belastingen, personeel…
 • Wat zijn de overige kosten: toeleveranciers, freelancers, lidmaatschappen…
 • Welke bronnen van inkomsten heeft u: verhuur, donaties, subsidies, abonnementen, horeca…
 • Welke kosten voor onderhoud en restauratie staan op uw lijst?
 • Wat is de marktwaarde van uw kerkgebouw bij verkoop?

Checklist: Hoe ziet uw maatschappelijke context eruit?

Breng in kaart welke externe situaties en ontwikkelingen invloed (kunnen) hebben op uw kerkgebouw en uw organisatie. Denk aan:

 • Wat zegt het bestemmingsplan voor uw wijk?
 • Hoe kunt u uw wijk, dorp/stad, regio karakteriseren?
 • Wat zijn de toeristische trekpleisters in de omgeving? Zijn er wandel- of fietsroutes die langs het kerkgebouw voeren?
 • Welke terugkerende evenementen worden plaatselijk georganiseerd: markt, kermis, festivals…
 • Is er horeca in de buurt?
 • Hoe goed is het kerkgebouw bereikbaar met het openbaar vervoer?
 • Welke parkeergelegenheid is er?
 • Hoe is de ophaal van vuilnis geregeld?
 • Welke beleidsplannen op lokaal, regionaal en nationaal niveau raken uw kerkgebouw?
 • Hoe sterk is de lokale/regionale politiek betrokken bij uw kerkgebouw of organisatie?
 • Wat is de profilering van andere kerkgebouwen in de buurt? Welke activiteiten organiseren zij?
 • Met welke stakeholders heeft u te maken?

Tips

Laatste check van deze pagina: 10 november 2023