Nieuw gebruik | Stap 1

Organiseer uw verkenning

Voordat u op zoek gaat naar nieuwe functies voor uw kerkgebouw, is het goed om na te denken over hóé u die verkenning eigenlijk wilt aanpakken. Het is dé basis voor het succes van het hele plan. Besteed er dus voldoende tijd en aandacht aan.

1 – Formuleer de startvraag

Check:

 • Wat was de aanleiding om na te denken over een nieuwe functie voor uw kerkgebouw?
 • Is er een dringende noodzaak? Is het een wens? Hoe breed gedragen is die wens?
 • Wat is de belangrijkste motivatie: financieel gezond worden, nieuwe groepen in het kerkgebouw brengen, verbreden van de maatschappelijke functie, de restauratie van het kerkgebouw kunnen bekostigen…?

Pas als u uw startvraag helder hebt, kunt u uw verkenning beginnen.

2 – Schakel al meteen deskundig advies in

Op dit moment liggen alle opties nog open. Schakel daarom al meteen deskundig advies in. Zo voorkomt u dat opties afvallen omdat ze onhaalbaar lijken, terwijl er misschien eenvoudige oplossingen voor zijn. Klop aan bij uw gemeente of bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Zij kunnen u begeleiden bij de rest van het proces.

3 – Regel de organisatie voor de verkenning

Na het eerste verkennende gesprek over uw situatie kunt u de verkenning gaan plannen:

Organisatie

 • Wie coördineert het onderzoek naar de nieuwe functie: het bestuur, een speciale werkgroep…?
 • Wie mag meedenken? Wie móét meedenken? En wie beslist uiteindelijk?
 • Is er een deadline?

Budget

Welk budget is er voor het gehele onderzoekstraject?

Stakeholders

Wie zijn uw stakeholders, wie hebben belang bij een nieuwe toekomst voor uw kerkgebouw? Wie betrekt u bij de verkenning, en op welke manier?

Schakelt u een adviesbureau in?

Bespreek met de gemeente of het zinvol is om een adviesbureau in te schakelen. Ofwel voor het hele traject, ofwel voor een deel ervan.

Check:

 • Bekijk het hele stappenplan om te zien wat er allemaal bij komt kijken. Voor welke stap heeft u zelf genoeg expertise in huis? Welke expertise mist u?
 • Heeft u genoeg tijd om er zelf aan te werken?
 • Welk budget heeft u ervoor over?
 • Welke informatie kunt u alvast verzamelen?
 • Zal uw organisatie bereid zijn om de adviezen ook echt op te volgen?

 

Laatste check van deze pagina: 10 november 2023