Nieuw gebruik | Stap 1: Hoe pak ik het aan?

Voordat u op zoek gaat naar nieuwe functies voor uw kerkgebouw, is het goed om na te denken over hoe u die verkenning eigenlijk wilt aanpakken. Het is dé basis voor het succes van het hele plan. Besteed er dus voldoende tijd en aandacht aan.

Stap 1a – Formuleer de aanleiding, de motivatie en de startvraag

Wat was eigenlijk de aanleiding om na te denken over een nieuwe functie voor uw kerkgebouw? Is er een dringende noodzaak? Is het een wens? Wie heeft de wens geuit, en hoe breed gedragen is die wens? Wat is de belangrijkste motivatie: financieel gezond worden, nieuwe groepen in het kerkgebouw brengen, verbreden van de maatschappelijke functie, de restauratie van het kerkgebouw kunnen bekostigen…?

Pas als u uw startvraag helder hebt, kunt u uw verkenning beginnen.

Stap 1b – Schakel al meteen deskundig advies in

Op dit moment liggen alle opties nog open. Schakel daarom al meteen deskundig advies in. Zo voorkomt u dat opties afvallen omdat ze onhaalbaar lijken, terwijl er misschien eenvoudige oplossingen voor zijn. Klop eerst aan bij uw gemeente of bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Zij kunnen u begeleiden bij de rest van het proces, of weten naar wie zij u het beste kunnen doorverwijzen.

Stap 1c – Leg de organisatie voor het onderzoek vast

Na het eerste verkennende gesprek over uw situatie en uw vraag kunt u alvast interne afspraken maken:

Organisatie

  • Wie coördineert het onderzoek naar de nieuwe functie? Wie is aanspreekpunt? Is dat het bestuur, of richt u er een speciale werkgroep voor in?
  • Wie mag meedenken? Wie móét meedenken? En wie beslist uiteindelijk?
  • Is er een deadline?

Budget

Welk budget is er voor het gehele onderzoekstraject?

Stakeholders

Wie zijn uw stakeholders, wie hebben belang bij een nieuwe toekomst voor uw kerkgebouw? Wie betrekt u bij de verkenning, en op welke manier?

Schakelt u een adviesbureau in?

In het eerste verkennende gesprek met de gemeente kunt u ook bespreken of het zinvol is om een adviesbureau in te schakelen. U kunt een bureau inschakelen voor het hele onderzoekstraject, of voor een deel ervan. Uiteraard spelen de kosten een rol. Overweeg ook:

  • Lees het hele Stappenplan Nieuw Gebruik eens door om te zien wat er allemaal bij komt kijken. Voor welke stap heeft u al genoeg expertise zelf in huis, en welke expertise mist u?
  • Heeft u wel genoeg tijd om eraan te werken?
  • Welke informatie zou u alvast kunnen verzamelen en klaarleggen?
  • Wie zou opdrachtgever worden?
  • U wilt niet dat een duur adviesrapport in de la terecht komt: zal uw organisatie bereid zijn om de adviezen ook echt op te volgen?

 

Laatste check van deze pagina: 10 november 2023