Nationale Kerkenaanpak

Kennisbank VBMKReligieus Erfgoed:

Erfgoedwet en OmgevingswetErfgoed en monumentenErfgoedbeleidNationale Kerkenaanpak | Onderhoud en restauratie | OnderhoudstipsVragen over erfgoed

 

Najaar 2018 is in de Stevenskerk in Nijmegen door de minister een breed samenwerkingsprogramma bekrachtigd: de Nationale Kerkenaanpak. Doel is om een duurzaam toekomstperspectief te ontwikkelen voor de monumentale kerkgebouwen in Nederland. 

Samenwerkingspartners

Vijf programmalijnen

Kerkenvisies

Gemeenten kunnen samen met kerkeigenaren en anderen een Kerkenvisie op te stellen: een strategisch plan voor alle kerkgebouwen op lokaal niveau, zowel de monumentale als de niet-monumentale. 

Duurzaamheid

Toegankelijkheid

Draagvlak

Hoe behouden en vergroten we het ruime draagvlak voor religieus erfgoed in Nederland?  Speciale aandacht voor jongeren en voor mensen met een niet-christelijke of niet-religieuze achtergrond.

Kennisdeling

‘Kennis’ is een overkoepelend thema. Voor elk van de programmalijnen geldt, dat er al veel kennis en ervaring beschikbaar is, maar dat de juiste informatie soms lastig te vinden is. En soms ontbreken essentiële gegevens of zijn innovaties nodig.

Bekijk op deze pagina een overzicht van kennisbanken en kennisnetwerken

 

Laatste check van deze pagina: 21 september 2020