Nationale Kerkenaanpak

Kennisbank VBMKReligieus Erfgoed:

Erfgoedwet en OmgevingswetErfgoed en monumentenErfgoedbeleidNationale Kerkenaanpak | Onderhoud en restauratie | OnderhoudstipsVragen over erfgoed

 

De Nationale Kerkenaanpak is een breed, nationaal programma voor een duurzaam toekomstperspectief voor de monumentale kerkgebouwen in Nederland. Het is in het najaar 2018 door de minister van OCW bekrachtigd in de Stevenskerk in Nijmegen.

Samenwerkingspartners

Vijf programmalijnen

Kerkenvisies

Gemeenten kunnen samen met kerkeigenaren en anderen een Kerkenvisie op te stellen: een strategisch plan voor alle kerkgebouwen op lokaal niveau, zowel de monumentale als de niet-monumentale. 

Duurzaamheid

Toegankelijkheid

Draagvlak

Hoe behouden en vergroten we het ruime draagvlak voor religieus erfgoed in Nederland?  Speciale aandacht voor jongeren en voor mensen met een niet-christelijke of niet-religieuze achtergrond.

Kennisdeling

‘Kennis’ is een overkoepelend thema. Voor elk van de programmalijnen geldt, dat er al veel kennis en ervaring beschikbaar is, maar dat de juiste informatie soms lastig te vinden is. En soms ontbreken essentiële gegevens of zijn innovaties nodig.

 

Laatste check van deze pagina: 15 maart 2021