Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) houdt in dat u in uw gehele bedrijfsvoering bewust rekening houdt met mens en milieu. Bijvoorbeeld door te letten op uw energieverbruik, op een goede werkplek voor uw medewerkers, en op uw inkoop. MVO is nadrukkelijk bedoeld voor álle soorten organisaties. Van nationale overheden tot plaatselijke stichtingen. Elke organisatie, hoe groot of klein ook, maakt immers deel uit van de samenleving en heeft invloed op natuur en milieu. Met MVO houdt u daar bewust rekening mee. 

‘People, planet, profit’: idealiter is er een perfecte balans tussen de belangen van uw eigen organisatie (‘profit), van uw medemens binnen en buiten uw organisatie (‘people’) en van natuur en milieu (‘planet’).

Wat heeft u aan MVO?

  • Praktische handvatten om ‘iets goeds te doen’; een concrete invulling van uw missie/visie;
  • Een positief imago. Van kerkbeheerders wordt verwacht dat ze fatsoenlijk handelen; het waarmaken van verwachtingen draagt bij aan een positief imago;
  • Aansluiting op de grote vraag naar duurzame producten en diensten;
  • Het is makkelijker om media-aandacht te krijgen als u aanhaakt op actuele maatschappelijke vraagstukken;
  • Nieuwe partners om mee samen te werken;
  • Toegang tot fondsen en subsidies;
  • Voorsorteren op wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld rond de energietransitie;
  • Een plezierige werkomgeving, die inspireert, en gelijkgestemde medewerkers aantrekt.

ISO 26000

Speciaal voor maatschappelijke organisaties die met MVO willen werken, is er de ISO 26000. Een uitgebreide set van praktische richtlijnen, zowel voor grote als kleine organisaties. Het document is te bestellen bij het NEN.

Hoe aan de slag met MVO?

Er is een enorme keus aan onderwerpen, acties, regelingen en advies. Hoe maakt u daaruit een keus?

Ga uit van uw huidige bedrijfsvoering

Elke organisatie heeft een bedrijfsvoering; ook kleine organisaties voor kerkbeheer die bestaan uit enkele vrijwilligers. Denk aan de inkoop van schoonmaakmiddelen, de financiële administratie, of het verwarmen van het kerkgebouw. Het startpunt voor MVO is: hoe regelen we het nu, en hoe kunnen we het beter doen?

Zoek niet uit hoe u de wereld kunt verbeteren, maar hoe u nadelige gevolgen voor mens en milieu kunt vermijden

Het is onmogelijk om zeker te weten met welke actie u de wereld echt een stap vooruit helpt. Er is wél kennis over welke activiteiten nadelige gevolgen hebben voor mens, dier, milieu of economie.

Begin nabij

Neem acties waarvan u de gevolgen zelf kunt overzien. Wat kunt u in eigen kring en in uw directe omgeving doen?

Maak keuzes in uw focus

Een perfecte balans tussen ‘people, planet, profit’ is er zelden. Wat heeft úw prioriteit? Kies bewust en koppel het aan uw missie/visie.

MVO is een leerproces

Er komen steeds nieuwe oplossingen en technieken bij. Sta open voor nieuwe inzichten en durf keuzes bij te stellen.

Wees transparant

Met MVO neemt u uw verantwoordelijkheid voor de gevolgen die uw organisatie heeft op uw omgeving. Daar hoort bij dat u uw stakeholders helder kunt uitleggen welke keuzes u heeft gemaakt en waarom. Zo biedt u hen tegelijkertijd de kans om bij te dragen aan uw inzet.

Zoek samenwerking

MVO hoeft u niet alleen te doen. Sterker, het is juist de bedoeling om samen te werken, liefst met partners uit andere sectoren. Daarnaast zijn er allerlei instellingen, kenniscentra en bureau’s om u te adviseren; maak er gebruik van.

Samen beter en sterker

Met MVO kunnen verrassende samenwerkingen ontstaan, met onverwachte partners. Haak aan op bestaande programma’s en vind snel gelijkgestemde partners, kennis, advies, uitwisselingen en fondsen binnen het netwerk.

Sustainable Development Goals

Het meest verbreide programma is de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Ook Nederland heeft ervoor getekend om de ‘duurzame ontwikkelingsdoelen’ te behalen en stimuleert daarom dat MVO-initiatieven hierop aansluiten.

Earth Charter

Het Earth Charter is een internationaal manifest , opgesteld in consultaties met verschillende wereldreligies; het biedt vooral een moreel kompas voor MVO.

Meer lezen

 

Laatste check van deze pagina: 1 juli 2022