Leden en begunstigers

De VBMK telt ruim 140 leden: zowel kerkelijke genootschappen van verschillende richtingen als stichtingen en verenigingen zonder religieuze achtergrond. Samen beheren ze honderden kerken in heel Nederland. Daarnaast zijn er meer dan 50 organisaties en bedrijven die het werk van de VBMK ondersteunen als begunstiger.

Bekijk een selectie van de kerken die door VBMK-leden in beheer zijn