Landelijke programma’s

Nationale Kerkenaanpak (2018-heden)

Agenda Toekomst Religieus Erfgoed (2014-2016)

  • 30 Landelijke partners rond erfgoed
  • Thema’s: kerken en kloosters | exploitatie | wetgeving | training | toekomstperspectieven | waardebepaling | draagvlak
  • Kennisbank is opgenomen in Toekomst Religieus Erfgoed

Erfgoed Deal (2019-2022)

  • Brede samenwerking over ruimtelijke ordening en erfgoed
  • Thema’s o.a.: klimaat | energietransitie | stedelijke groei en krimp | omgevingsvisie | kennisdeling
  • Leeromgeving

 

Laatste check van deze pagina: 1 oktober 2021