Kerkenvisies

Het opstellen van een kerkenvisie is een van de vijf programmalijnen van de Nationale Kerkenaanpak.

Gemeenten kunnen samen met kerkeigenaren en anderen een Kerkenvisie op te stellen: een strategisch plan voor alle kerkgebouwen op lokaal niveau, zowel de monumentale als de niet-monumentale. 

 

Laatste check van deze pagina: 1 oktober 2021