Kennisdeling

Kennisdeling is een van de vijf programmalijnen van de Nationale Kerkenaanpak

‘Kennis’ is een overkoepelend thema. Voor elk van de programmalijnen geldt, dat er al veel kennis en ervaring beschikbaar is, maar dat de juiste informatie soms lastig te vinden is. En soms ontbreken essentiële gegevens of zijn innovaties nodig.

 

Laatste check van deze pagina: 1 oktober 2021