Kennisbanken en kennisnetwerken religieus erfgoed

Kennisbanken en kennisnetwerken religieus erfgoed

Nationale Kerkenaanpak (2018-heden)

 • Breed, nationaal programma voor een duurzaam toekomstperspectief voor de monumentale kerkgebouwen
 • Thema’s: ‘kerkenvisies’ | duurzaamheid | toegankelijkheid | draagkracht | kennisdeling
 • Kennisbank: Toekomst Religieus Erfgoed

Agenda Toekomst Religieus Erfgoed (2014-2016)

 • 30 Landelijke partners rond erfgoed
 • Thema’s: kerken en kloosters | exploitatie | wetgeving | training | toekomstperspectieven | waardebepaling | draagvlak
 • Kennisbank opgenomen in Toekomst Religieus Erfgoed

Erfgoed Deal (2019-2022)

 • Brede samenwerking over ruimtelijke ordening en erfgoed
 • Thema’s o.a.: klimaat | energietransitie | stedelijke groei en krimp | omgevingsvisie | kennisdeling
 • Leeromgeving

Federatie Grote Monumentengemeenten

Federatie Instandhouding Monumenten (FIM)

 • Gezamenlijke belangenbehartiging van particuliere monumentenorganisaties
 • Thema’s o.a.: subsidieregelingen | vrijwilligers | restauratieregelingen | decentralisatie monumentenbeleid

Interieurplatform

 • Kennisnetwerk voor iedereen die beroepsmatig betrokken is bij monumentale interieurs

Platform Funerair Erfgoed

 • Kennisnetwerk voor iedereen die beroepsmatig betrokken is bij funerair erfgoed

Platform Groen Erfgoed

 • Kennisnetwerk voor iedereen die beroepsmatig betrokken is bij groen erfgoed

ErfgoedAcademie

 • Cursussen, opleidingen en trainingen over erfgoed

Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen

 • vakcursussen en beroepsopleidingen erfgoed en restauratie

Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO)

Silas Groep

Ondersteunt kerken bij het beleid en beheer van hun gebouwen, grond en administratie.

SyNeoON

Joods religieus erfgoed Noord- en Oost-Nederland

Vereniging van Beheerders Monumentale Kerkgebouwen in Nederland (VBMK)

 • Algemene vereniging voor eigenaren en beheerders van monumentale kerkgebouwen
 • Kennisbank

Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN (VKB)

 • Vereniging voor beheerders van PKN-kerken
 • Kennisbank

Laatste check van deze pagina: 1 juni 2021