IPV | Stap 1: Inventariseer thema’s en risico’s

Om een Integraal Plan Veiligheidszorg op te stellen, begint u met een oriëntatie. Waar moet u als beheerder van een kerkgebouw eigenlijk allemaal op letten als het om veiligheid gaat? Bekijk uw kerkgebouw van alle kanten en noteer alle veiligheidsthema’s waar u mee te maken kunt krijgen.

Denk daarbij ook aan wettelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld: is uw kerkgebouw een monument, dan bent u volgens de Omgevingswet (nu nog geregeld met de Erfgoedwet) verplicht om de monumentale waarde ervan veilig te stellen. Heeft u medewerkers, dan geldt de arbo-wet. En misschien huist er een beschermde diersoort onder uw pannendak?

Denk bijvoorbeeld aan:

 • het kerkgebouw
 • de monumentale status van het kerkgebouw
 • de directe fysieke omgeving van het kerkgebouw (tuin, kerkhof)
 • de natuurlijke omgeving van het kerkgebouw (planten, dieren, ecosysteem)
 • het interieur
 • waardevolle voorwerpen, kunstwerken
 • roerend religieus erfgoed
 • belangrijke documenten en (digitale) archieven
 • gebruiksgroepen van de kerk en van de directe omgeving
 • werknemers en vrijwilligers
 • publiek en bezoekers
 • omwonenden

Ga bij elk thema na welke risico’s op schade er zijn. Denk aan:

 • calamiteiten (brand)
 • dagelijkse processen (slijtage, veroudering)
 • natuurgeweld (aardbevingen, overstromingen)
 • menselijke fouten (misverstanden, ondeskundig handelen)
 • technisch falen van apparatuur
 • criminaliteit (fraude, diefstal)
 • ongedierte, onkruid

Denk voor alle risico’s verschillende mogelijke scenario’s uit, en bepaal de actoren:

 • Wat zou er allemaal kúnnen gebeuren? Bedenk: wat kán gebeuren, kán gebeuren.
 • Wie zijn de actoren in de scenario’s? Welke (groepen) mensen spelen erin een rol: als veroorzaker, slachtoffer, helper, functionaris…?

Hulpmiddelen

De Kerken-risicocheck van Donatus en de VBMK biedt een snelle online check voor uw kerkgebouw. De check is anoniem.

Met checklists kunt u specifieke risico’s in kaart brengen. Vul de lijsten in, dateer ze, en voeg ze toe aan uw IPV.

Wetten en regelingen

Laatste check van deze pagina: 1 oktober 2023