Interne communicatie

Interne communicatie: tussen personen en groepen die actief deelnemen aan uw organisatie. Bijv: betaalde krachten, vrijwilligers, afdeling personeelszaken, bestuur.

Externe communicatie: met personen en groepen buiten uw eigen organisatie. Bijv.: leden en donateurs, publiek, huurders van uw kerkgebouw, gemeenteraad, leveranciers.

In de uitvoering is er geen wezenlijk verschil; u gaat op dezelfde manier te werk: u maakt weloverwogen keuzes. Zorg er wel voor dat belangrijke informatie die extern gedeeld wordt, altijd eerst intern bekend is.

Goede interne communicatie behelst meer dan ‘top-down’ informeren vanuit het bestuur of directie. Gebrekkige interne communicatie tast de doelmatigheid van uw organisatie aan; het is een voedingsbron voor misinformatie en conflicten.

Interne conflicten

  • Een vertrouwenspersoon: kan helpen om organisatorische knelpunten snel te signaleren.
  • Een mediator probeert om de partijen die tegenover elkaar staan, gezamenlijk tot een oplossing te laten komen.
  • Een bemiddelaar luistert naar alle partijen afzonderlijk en zal dan zélf een oplossing voorstellen. Kies bij gevoelige kwesties en bij een machtsverschil tussen de partijen voor een bemiddelaar, zodat elke partij zich vrij kan uitspreken.

De Arbowet verplicht werkgevers om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting.