Financiering en subsidie

Nationaal Restauratiefonds (NRF)

Onafhankelijke stichting die zich zonder winstoogmerk inzet voor het in stand houden van monumenten in Nederland. Het Restauratiefonds verstrekt financieringen en betaalt subsidies uit aan eigenaren voor de restauratie of onderhoud van hun monument.

Sim – Subsidieregeling Instandhouding Monumenten | RCE

Herbestemmingssubsidie | RCE

 • Voor: eigenaren (of belanghebbenden) van monumentale gebouwen die moeite hebben met het vinden van een herbestemming. Onder voorwaarden ook voor niet-monumentale gebouwen
 • Voor: onderzoeken opties herbestemming, verduurzaming, bescherming tegen tussentijdse wind- en waterschade
 • Aanvragen: jaarlijks van 1 oktober t/m30 november bij de RCE

Kerken Nevenfunctie-lening | NRF

 • Voor: eigenaren van rijksmonumentale kerkgebouwen
 • Voor: werkzaamheden die de gebruiksmogelijkheden van de kerk verruimen (aanleg sanitaire voorzieningen, verwarming, horecahoek)
 • Aanvragen: bij het NRF

GRRG – Groot onderhoud waaronder Restauratie Rijksmonumenten | provincie Groningen

 • Voor: eigenaren van rijksmonumentale gebouwen en groene rijksmonumenten in de provincie Groningen
 • Voor: groot onderhoud, restauratie, herbestemming
 • Aanvragen: nieuwe call opent najaar 2021 bij provincie Groningen

Opengestelde Monumentenlening | NRF

 • Voor: eigenaren van publiekstoegankelijke rijksmonumenten die als gevolg van de coronamaatregelen inkomstenderving hebben
 • Voor: afdekken liquiditeitsbehoefte
 • Aanvragen: bij het NRF

Fondsen

Laatste check van deze pagina: 1 juni 2021