Erfgoedthema’s

Erfgoedthema’s

Geen wettelijke categoriën, maar inhoudelijke thema’s waar u als kerkeigenaar mee te maken kunt krijgen:

Archeologisch erfgoed

Funerair erfgoed: kerkhoven, grafmonumenten

Groen Erfgoed: tuinen, begraafplaatsen, bomen

Immaterieel erfgoed: festiviteiten, rituelen

Interieurs

Klinkend erfgoed: luidklokken, kerkorgels, carillons

Wederopbouwmonumenten: gebouwd in de periode 1940-1965

Werelderfgoed

Nederland kent 10 locaties die door UNESCO zijn aangewezen als Werelderfgoedsite: locaties die van unieke en universele waarde zijn voor de mensheid. Daaronder bevinden zich geen Nederlandse kerkgebouwen.

 

Laatste check van deze pagina: 1 oktober 2021