Erfgoedbeleid

Kennisbank VBMKReligieus Erfgoed:

Erfgoedwet en OmgevingswetErfgoed en monumentenErfgoedbeleidNationale Kerkenaanpak | Onderhoud en restauratie | OnderhoudstipsVragen over erfgoed

 

Op deze pagina vindt u documenten en verwijzingen naar beleid, programma’s, handreikingen en netwerken die voor u als kerkbeheerder of -eigenaar van belang kunnen zijn.

Ministerie van OCW

De zorg voor erfgoed valt onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. In de beleidsnota Erfgoed Telt ligt de nadruk op: het behoud van erfgoed voor de huidige en toekomstige generatie, de positionering van erfgoed in de leefomgeving, en het onder de aandacht brengen van het belang van erfgoed voor de maatschappij.

De Raad voor Cultuur

De Raad voor Cultuur is het wettelijke, onafhankelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Landelijke samenwerkingsprogramma’s en netwerken

Provincies

Gemeenten

Rooms-katholieke kerk

Protestantse kerk

 

Laatste check van deze pagina: 20 september 2020