Erfgoedbeleid overheden

Ministerie van OCW

De zorg voor erfgoed valt onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. In de beleidsnota ‘Erfgoed Telt’ ligt de nadruk op: het behoud van erfgoed voor de huidige en toekomstige generatie; de positionering van erfgoed in de leefomgeving; en het onder de aandacht brengen van het belang van erfgoed voor de maatschappij.

Provincies

Gemeenten

 

Laatste check van deze pagina: 1 oktober 2021