Een doelmatige organisatie

Een doelmatige organisatie begint met een ter zake kundig bestuur in samenwerking met een centraal secretariaat.

Bestuur

Een van de belangrijkste taken van een bestuur is het opstellen van beleidsplannen.

Beleid

Beleid geeft richting aan uw organisatie. Een goed beleidsplan integreert alle onderdelen van de organisatie en verloopt cyclisch.

Secretariaat

Het secretariaat is het centrale punt waar alle informatie rond uw organisatie samenkomt, en die van daaruit gedeeld kan worden.

Vruchtbaar vergaderen

Vergaderingen zijn niet bedoeld om de deelnemers bij te praten, maar om samen verder te komen: investeer in een goede voorbereiding; kies een goede vergadervoorzitter; neem notulen serieus; en integreer vergaderingen in uw beleidscyclus.

 

Laatste check van deze pagina: 1 oktober 2021