Draagvlak

Draagvlak is een van de vijf programmalijnen van de Nationale Kerkenaanpak

Hoe behouden en vergroten we het ruime draagvlak voor religieus erfgoed in Nederland?  Speciale aandacht voor jongeren en voor mensen met een niet-christelijke of niet-religieuze achtergrond.

 

Laatste check van deze pagina: 1 oktober 2021