Crowdfunding

Financiering nodig voor uw project? U kunt de hulp inroepen van een breed publiek: crowdfunding. Veel mensen doen een kleine donatie, zodat opgeteld toch een groot bedrag kan worden opgehaald. Daarbij is het een goede manier om veel mensen heel direct bij uw project te betrekken. Crowdfunding wordt vooral ingezet voor financieringen van 20.000 tot 250.000 euro. Kerkbeheerders zetten het bijvoorbeeld in voor de restauratie van een orgel of het verduurzamen van het dak.

Een crowdfunding campagne vraagt veel tijd en permanente aandacht: de financiële en projectadministratie, de communicatie met uw donateurs, de marketing… Crowdfunding platform nemen een deel van het werk uit handen.

Om op te letten

 • Stel een concreet en haalbaar doel, dat eventueel in fasen te realiseren is; bijv per orgelpijp
 • Zorg dat het eindresultaat lange tijd intact blijft
 • Zijn extra financieringsbronnen mogelijk?
 • Haalt u eerst een bepaald bedrag op en gaat u dan aan de slag; of gebruikt u de donaties om een lening af te lossen zodat u al meteen aan de slag kunt?
 • Welke tegenprestaties biedt u de donateurs? Kom uw beloften na
 • Leg uw plan voor aan een financieel expert; check bijv met welke belastingen u te maken krijgt
 • Stel een scherp marketingplan op. Wat maakt het aantrekkelijk om dit project te financieren?
 • Is uw netwerk uitgebreid genoeg om een startfinanciering te kunnen garanderen?
 • Leg de voortgang van het project vast; bijv met een pagina op uw website
 • Houd uw donateurs regelmatig op de hoogte, ook als er geen nieuws is of als er vertraging ontstaat
 • Bedenk van tevoren wat u doet als het project niet van de grond komt
 • Zorg voor een mooie afsluiting van het project, bijv met een feestelijke opening
 • Geef na een jaar een update aan uw donateurs
 • Kijk of u uw donateurs blijvend aan uw organisatie kunt binden

Meer lezen

 

Laatste check van deze pagina: 1 augustus 2022